• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama biodujų gamybai nuo rugsėjo 1 d.

Tinkamas pareiškėjas: Ūkininkai ir įmonės iki 50 darbuotojų (labai mažos ir mažos įmonės). Parama skiriama: Biodujų gamybai iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų; biometano gamyba ir suspaudimas; šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų  gamybos įrenginiuose; degazuotojo substrato gamyba. Paramos dydis: Didžiausia paramos suma vienam projektui ir veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 m. laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur. Paramos intensyvumas: iki 60 % Para... Plačiau

Gaukite paramą energijos vartojimo auditui atlikti. Paraiškos priimamos.

Tinkamas pareiškėjas: Pramonės įmonės iki 250 darbuotojų (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės). Didelės įmonės, jei kartu atlieka energijos vartojimo auditą pagal Direktyvą 2012/27/ES. Pareiškėjo metinė apyvarta už paskutinius 2 metus - ne mažiau 579 240 EUR. Parama skiriama: Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse, kuris turi būti tiesiogiai susijęs su pramonės įmonės numatomomis (planuojamomis) vykdyti investicijomis. Paramos dydis: labai mažoms ar mažoms pramonės įmonėms – ... Plačiau

Gaukite paramą kultūros paveldo objektų išsaugojimui!

Tinkamas pareiškėjas: Privatūs arba juridiniai asmenys, turintys nekilnojamojo ar kilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojo teises arba jų įgalioti asmenys. Parama skiriama: Objektų tvarkybos darbams Objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo darbams Į kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimo, konservavimo, restauravimo darbams ir apsaugos priemonių įrengimui Paraiškos jau priimamos. Terminas - iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Susisiek... Plačiau

Jau galite pasinaudoti parama IT sprendimų diegimui įmonėse. Paraiškos jau priimamos!

Jei Jūsų įmonėje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir turite daugiau nei 145 000 Eurų apyvartą bei bent pusę produktų arba paslaugų gaminate arba teikiate patys (neperparduodate), kviečiame pasinaudoti parama ir įsidiegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus. Galite gauti nuo 3 000 iki 35 000 Eurų paramos, nuosavos lėšos turi sudaryti 40 arba 50 procentų. Kviečiame pasinaudoti proga ir už pusę kainos įsigyti: 1. Kompiuterinę įrangą, neviršijančią 1300 Eur vienam kompiuteriui su papildoma įranga – monitoriumi, pele ir klaviat... Plačiau

Parama ISO standartų diegimui

Jei Jūsų įmonėje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir turite daugiau nei 145 000 Eurų apyvartą bei bent pusę produktų arba paslaugų gaminate arba teikiate patys (neperparduodate), kviečiame pasinaudoti parama ir įsidiegti tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar valdymo sistemas (ISO). Galite gauti nuo 4 000 iki 86 000 Eurų paramos, nuosavos lėšos turi sudaryti 50 procentų. Kviečiame pasinaudoti proga ir už pusę kainos įsigyti: 1. išorines konsultacines paslaugas, reikalingas įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms diegti... Plačiau
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18