• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „DPT Pramonei LT+"

Didelio poveikio technologijos (toliau – DPT) – technologijos, kai produktas (produkcija) pagaminamas naudojant sudedamąsias dalis, pagrįstas arba nanotechnologijomis, arba mikro ir nanoelektronika, arba pramoninėmis biotechnologijomis, arba pažangiosiomis medžiagomis, arba fotonika, arba taikant pažangias gamybos sistemas.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.   Negalimi.   Paramos intensyvumas 35% vidutinėms įmonėms.   45% mažoms ir labai mažoms įmonėms. ... Plačiau

Kviečiamos įmones teikti paraiškas daliniam palūkanų kompensavimui gauti

Ūkio ministerija kviečia įmones teikti paraiškas daliniam palūkanų kompensavimui gauti.  Dėl palūkanų kompensavimo gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės arba pramonės įmonės, kurios ne anksčiau kaip nuo 2015 m. spalio 1 d. su finansų įstaiga pasirašė ar pasirašys finansavimo sutartį ir nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. mokės (mokėjo) palūkanas. Priklausomai nuo finansavimo sandorio tipo labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms planuojama kompensuoti nuo 50 iki 95 proc. per 36 mėnesius finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų. Pramonėms įmonėms bus kompensuojama iki 100 proc. palūkanų, sumok... Plačiau

Ūkininkai gali kreiptis paramos

Nuo 2016-03-01 iki  2016 04 -30  renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas pagal supaprastintąsias taisykles gali teikti žemės ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), kurių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 iki 50 000 Eur. Tuo tarpu nuo 2016-04-18 d. bus galima teikti paraiškas pagal nesupaprastintą tvarką ūkiams, kurių dydis nuo 8000 Eur. Smulkūs ūkiai (kurių valdos dydis 4000 – 8000 ... Plačiau

Parama netechnologinių ekoinovacijų diegimui ir skatinimui įmonėse

Paraiškos priimamos iki 2016 m. birželio 8 d.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Mažos ir vidutinės įmonės.   Partneriai negalimi.   Paramos intensyvumas Iki 50 %   Paramos dydis Minimali paramos suma                 -   Maksimali paramos suma              11 000 Eur. (1 remiama sritis). Maksimali paramos suma              30 000 Eur. (2 remiam... Plačiau

MVĮ kviečiamos teikti paraiškas HORIZON 2020 SME INSTRUMENT programai

Priemonės pavadinimas ir agentūra HORIZON 2020 SME instrumentas MITA Paramos gavėjai Tik MVĮ iš ES ir šalių partnerių. Partnerystė Galima, bet nebūtina. Tinkamumo kriterijai Skirtas finansuoti MVĮ siūlomas inovatyvias įdėjas, skirtas spręsti Europai svarbius uždavinius ir problemas; Tinkamos MVĮ - tiek technologinės tiek teikiančias paslaugas ar dirbančios socialiniame sektoriuje; Projektu turi būti prisidedama prie Europinio masto problemų sprendimo; Adresuotos rinkos aktualios Europai.   Paraiškos teikiamos ir finansavimas skiriamas d... Plačiau
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18