• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

INVEST LT+ siekia skatinti užsienio investuotojų darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimą.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai  Invest LT+“. Priemonės tikslas – skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Priemonės biudžetas iš viso – 11,58mln. EUR. Šio kvietimo biudžetas – 2,5mln.EUR. Pridavimo terminas – 2016-01-08 Reikalavimai projektams Investuotojo privačių... Plačiau

Paskelbti nauji programos „HORIZONTAS 2020“ kvietimai rengti projektus

2015 m. spalio 13 d. Europos Komisija patvirtino programos „Horizontas 2020“ naująsias 2016–2017 m. darbo programas. Pagal naujųjų darbo programų kvietimus teikti paraiškas planuojama investuoti beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Paskelbtas net 51 kvietimas teikti paraiškas įvairiose sritys –  nuo transporto, energetikos, kosmoso, nanotechnologijų, informacinių ir ryšių technologijų iki žemės ūkio ir daugelio kitų sričių. Plačiau

Parama ISO standartų diegimui (Procesas LT)

Jei Jūsų įmonėje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir turite daugiau nei 145 000 Eurų apyvartą bei bent pusę produktų arba paslaugų gaminate arba teikiate patys (neperparduodate), kviečiame pasinaudoti parama ir įsidiegti tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar valdymo sistemas (ISO). Galite gauti iki 70 000 Eurų paramos, nuosavos lėšos turi sudaryti 50 procentų. Tinkamos išlaidos:  - išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, įsigijimas;  - standartinės programinės rinkoje esančios įra... Plačiau

Parama biodujų gamybai nuo rugsėjo 1 d.

Tinkamas pareiškėjas: Ūkininkai ir įmonės iki 50 darbuotojų (labai mažos ir mažos įmonės). Parama skiriama: Biodujų gamybai iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų; biometano gamyba ir suspaudimas; šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų  gamybos įrenginiuose; degazuotojo substrato gamyba. Paramos dydis: Didžiausia paramos suma vienam projektui ir veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 m. laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur. Paramos intensyvumas: iki 60 % Para... Plačiau

Gaukite paramą energijos vartojimo auditui atlikti. Paraiškos priimamos.

Tinkamas pareiškėjas: Pramonės įmonės iki 250 darbuotojų (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės). Didelės įmonės, jei kartu atlieka energijos vartojimo auditą pagal Direktyvą 2012/27/ES. Pareiškėjo metinė apyvarta už paskutinius 2 metus - ne mažiau 579 240 EUR. Parama skiriama: Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse, kuris turi būti tiesiogiai susijęs su pramonės įmonės numatomomis (planuojamomis) vykdyti investicijomis. Paramos dydis: labai mažoms ar mažoms pramonės įmonėms – ... Plačiau
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20