• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Investiciniai projektai

Investicinis projektas – tai detalus planuojamo projekto įgyvendinimo aprašymas, kuriame finansiškai ir techniškai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinamas lėšų poreikis, investicijų grąža, įvairios rizikos, numatomi finansavimo šaltiniai ir terminai. Investiciniame projekte įvertinamos visos projekto įgyvendinimo galimybės, parenkamas optimalus įgyvendinimo sprendimas ir visapusiškai pagrindžiami projekto įgyvendinimo būdas, išlaidos, pasekmės ir t.t. Rengiant investicijų projektą:

 • atliekama išsami problemos, dėl kurios inicijuojamas projektas, analizė;
 • pagrindžiamas konkrečių pokyčių, kurių siekiama įgyvendinant investicijų projektą poreikis;
 • atliekama projekto įgyvendinamumo ir alternatyvų analizė;
 • sudaromas veiksmų planas;
 • atliekama projekto sąnaudų-naudos analizė.

UAB "Consultus Magnus" specialistai gali parengti įvairios paskirties investicinius projektus:

viešojo sektoriaus investicinis projektas (ES Struktūrinių fondų paramai gauti; rengiami pagal VšĮ "Centrinės projektų valdymo agentūros" nustatytą metodiką, kartu su Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijų ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės administruojamomis priemonėmis);

investicinis projektas, finansuojamas Valstybės investicijų programos (VIP) (rengiami pagal Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, taip pat vadovaujantis teisės aktais patvirtintais strateginio planavimo principais);

investicinis projektas verslo plėtrai (siekiant įvertinti gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų paklausą rinkoje, įvertinti konkurencinę aplinką, verslo riziką ir galimybes ją sumažinti, numatyti grynųjų pinigų srautus, pritraukti privačių investuotojų lėšas ir t.t.).

Profesionali UAB "Consultus magnus" specialistų pagalba padės tinkamai parengti investicinį projektą, pasirinkti efektyviausią lėšų įsisavinimo būdą ir racionaliai organizuoti projekto įgyvendinimą.