• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kitos paslaugos

Inovacijų konsultacijos:
 • MTEPI projektų valdymas
 • Idėjų, produktų koncepcijų vertinimas
 • Inovacijų vadybos konsultacijos
 • Reikalingų kompetencijų ir pajėgumų identifikavimas
 • Konsultacijos dėl inovacijų finansavimo
 
Konsultacijos verslo plėtrai ir viešajam sektoriui
UAB "Consultus Magnus" teikia konsultacijas rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, atsižvelgiant į konkrečios įmonės, organizacijos ar viešojo sektoriaus poreikius ir aplinkos ypatumus. Įmonės specialistai įvertina turimas projektų idėjas, konsultuoja pritraukiant ES ar valstybės paramą, taip pat teikia įvairią informaciją įmonės veiklos ar atskirų projektų finansavimo klausimais.
 
Finansavimo pritraukimas
UAB "Consultus Magnus" padeda įmonėms ir verslo projektams gauti finansavimą iš įvairių šaltinių. Finansavimą projektų vystymui galima gauti iš daugelio šaltinių: ES fondų, rizikos kapitalo fondų, privačių investuotojų, verslo angelų, bankų bei kitų šalies ir užsienio kredito įstaigų.
Ieškant potencialių investuotojų UAB "Consultus Magnus" konsultuoja su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais: išanalizuoja verslo idėją, parengia reikalingus dokumentus (verslo planus, prezentacijas), tarpininkauja bendraujant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis, atstovauja derybose, padeda paruošti visus sandoriui reikalingus dokumentus ir sėkmingai užbaigti sandorį.
UAB "Consultus Magnus" turi sėkmingos finansavimo pritraukimo patirties dirbant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis bei sėkmingai įgyvendinant projektus įvairiose srityse (energetikos, medienos, metalo apdirbimo, IT, inovacijų, turizmo ir kt.).
 
Rinkos tyrimai
Rinkos tyrimai atliekami siekiant gauti informacijos, kuri padėtų įvertinti įvairius faktorius, turinčius įtakos produkcijos ar paslaugų realizavimui Lietuvoje ir užsienyje.
UAB "Consultus Magnus" teikia rinkos tyrimų tikslinėje rinkoje paslaugas. Rinkos tyrimai gali būti verslo plano ar investicinio projekto rengimo sudėtine dalimi arba gali būti teikiama kaip atskira paslauga. Siekiant aukštos darbų kokybės,  tyrimams atlikti gali būti pasitelkiami ekspertai iš Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų bei verslo įmonių.