• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kitos paslaugos

Konsultacijos verslo plėtrai ir viešajam sektoriui
UAB "Consultus Magnus" teikia konsultacijas rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, atsižvelgiant į konkrečios įmonės, organizacijos ar viešojo sektoriaus poreikius ir aplinkos ypatumus. Įmonės specialistai įvertina turimas projektų idėjas, konsultuoja pritraukiant ES ar valstybės paramą, taip pat teikia įvairią informaciją įmonės veiklos ar atskirų projektų finansavimo klausimais.
 
Viešųjų pirkimų vykdymas
Įgyvendinant projektus dažnai projekto vykdytojas tampa perkančiąja organizacija ir privalo prekes, paslaugas ar darbus įsigyti per viešuosius pirkimus, kurių vykdymą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas.
UAB "Consultus Magnus" teikia aukštos kokybės viešųjų pirkimų vykdymo paslaugas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek potencialiems tiekėjams.
UAB "Consultus Magnus" specialistai perkančiosioms organizacijoms:
 • padeda parengti skelbimus, kvietimus, technines užduotis, pirkimo konkursų sąlygas, parinkti vertinimo kriterijus;
 • organizuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų konkurso procesą;
 • padeda parengti pirkimo sutartį;
 • konsultuoja iškilus neaiškumams.
UAB "Consultus Magnus" specialistai tiekėjams - viešųjų pirkimų dalyviams:
 • renka ir analizuoja informaciją apie viešuosius pirkimus, konsultuoja dėl galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
 • rengia ir komplektuoja prašymus, paraiškas ir pasiūlymus dalyvauti pirkimo procedūrose;
 • parengia pretenzijas perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų;
 • teikia kitas su viešaisiais pirkimais susijusias paslaugas.
Finansavimo pritraukimas
UAB "Consultus Magnus" padeda įmonėms ir verslo projektams gauti finansavimą iš įvairių šaltinių. Finansavimą projektų vystymui galima gauti iš daugelio šaltinių: ES fondų, rizikos kapitalo fondų, privačių investuotojų, verslo angelų, bankų bei kitų šalies ir užsienio kredito įstaigų.
Ieškant potencialių investuotojų UAB "Consultus Magnus" konsultuoja su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais: išanalizuoja verslo idėją, parengia reikalingus dokumentus (verslo planus, prezentacijas), tarpininkauja bendraujant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis, atstovauja derybose, padeda paruošti visus sandoriui reikalingus dokumentus ir sėkmingai užbaigti sandorį.
UAB "Consultus Magnus" turi sėkmingos finansavimo pritraukimo patirties dirbant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis bei sėkmingai įgyvendinant projektus įvairiose srityse (energetikos, medienos, metalo apdirbimo, IT, inovacijų, turizmo ir kt.).
 
Rinkos tyrimai
Rinkos tyrimai atliekami siekiant gauti informacijos, kuri padėtų įvertinti įvairius faktorius, turinčius įtakos produkcijos ar paslaugų realizavimui Lietuvoje ir užsienyje.
UAB "Consultus Magnus" teikia rinkos tyrimų tikslinėje rinkoje paslaugas. Rinkos tyrimai gali būti verslo plano ar investicinio projekto rengimo sudėtine dalimi arba gali būti teikiama kaip atskira paslauga. Siekiant aukštos darbų kokybės,  tyrimams atlikti gali būti pasitelkiami ekspertai iš Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų bei verslo įmonių.

Projektų viešinimas
Projekto viešinimas
yra neatsiejama ES ar kitų fondų lėšomis finansuojamo projekto veikla.Viešinimo metu visuomenė informuojama apie įgyvendinamą projektą, jo tikslus, veiklas, pasiektus rezultatus, paramos teikėjus bei projektus įgyvendinančias institucijas.
Įgyvendinant projektą,  kuris finansuojamas ES lėšomis, projekto viešinimas vykdomas vadovaujantis 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 nuostatomis.
Viešinant projektus siūlome tokias viešumo ir informavimo priemones:
 • Pranešimų žiniasklaidai parengimas ir publikavimas;
 • Skelbimų lentos;
 • Atminimo lentos;
 • Plakatai (stendai patalpose);
 • Informacinės medžiagos parengimas (lankstinukai, brošiūros, lipdukai kt.);
 • Elektroniniai leidiniai (interneto svetainės, PC CD-ROM, kt.);
 • Konferencijų, seminarų ir informacinių renginių organizavimas.