• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Galimybių studijos

Galimybių studija atliekama siekiant įvertinti įmonėje ar organizacijoje sugeneruotos idėjos arba planuojamo įgyvendinti projekto ekonominę ar socialinę naudą. Atliekant galimybių studiją siekiama nustatyti, ar projektas/idėja atneš naudos organizacijai ar visuomenei ir rasti optimalų (geriausią) idėjos ar projekto įgyvendinimo variantą.

Rengiant galimybių studiją atliekama socialinės-ekonominės aplinkos analizė; atliekamas vartotojų poreikių įvertinimas; įvertinamos projekto įgyvendinimo alternatyvos; parenkamas techninis sprendimas; finansinėje analizėje numatomi galimi finansavimo šaltiniai ir investicijų etapai, nustatomas projekto gyvybingumas; įvertinamas poveikio aplinkai pasikeitimas; atliekama socialinė - ekonominė analizė kaštų - naudos metodu; pateikiama jautrumo ir rizikos įvertinimo analizė.

Kokybiškai parengta galimybių studija suteikia organizacijoms galimybę priimti naudingiausią su projekto vystymu susijusį sprendimą ir yra svarbus faktorius siekiant gauti lėšų projekto finansavimui ar pasirengti sėkmingai įgyvendinti projektą.

UAB „Consultus Magnus“ ekspertai turi sukaupę pakankamai žinių bei patirties ir gali pasiūlyti kokybiškas galimybių studijų rengimo paslaugas šiose srityse:

 • Informacinės technologijos.
 • Transportas, logistika.
 • Inovacijos, pramonė ir verslo plėtra.
 • Aplinkosauga.
 • Visuomenės sveikata.
 • Mokslo ir verslo bendradarbiavimas.
 • Švietimas.
 • Turizmas.
 • Socialinė politika ir kt.