• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama miško veisimui

Puiki galimybė gauti paramą, miško įveismui ir jo priežiūrai 12 metų! Jei esate fizinis arba juridinis asmuo, turintis laisvos žemės ir norintis turėti mišką - pasinaudokite galimybe gauti vienkartines išmokas už miško įveisimą ir kasmetines išmokas už jo priežiūrą. Priklausomai nuo medžių rūšies, galite gauti net iki 3140 eurų už 1 ha vienkartinę išmoką ir iki 363 eurų už 1 ha kasmetinę išmoką net 12 metų. Mūsų įmonė pasirūpins paraiškos parengimu šioms išmokoms gauti, todėl kreipkitės nedelsdami! Paraiškos jau renkamos, terminas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.   Plačiau

Paskelbtas kvietimas pagal LKPP priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas“

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas“ renkamos nuo š.m. birželio 1 d. iki š.m. liepos 31 d.   REMIAMOS VEIKLOS -vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; - augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; - mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; -kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara; - trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų p... Plačiau

Paskelbtas kvietimas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Nuo š.m. gegužės 4 d. bus priimamos paraiškos ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ Paraiškų surinkimo terminas: nuo 2015-05-04 iki 2015-06-30. Finansuojamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant paramą pirmą kartą besikuriantiems jauniesiems ūkininkams, siekiantiems atitikti ES standartus, ir eksperimentiniams, mokomiesiems ir bandymų ūkiams; valdoje pagamintiems ir/arba užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai; biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos bi... Plačiau

Kviečiame pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. paramos galimybėmis

Šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais bus renkamos ES paramai paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Nuo  balandžio 1 d. bus priimamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Finansuojamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimas, paruošimas realizacijai. Tinkamas pareiškėjas: jaunesnis kaip 40 metų ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį sa... Plačiau

Informacija apie priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas"

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ tikslinės sritys: 1. modernizuoti ir restruktūrizuoti fizinį potencialą; 2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos; 3. skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.   Remiamos veiklos 1. žemės ūkio produktų gamyba; 2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos ... Plačiau
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19