• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTEP veikloms ir infrastruktūrai SMARTINVEST LT+

Paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 11 d.     Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai   Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė). Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos.   Paramos intensyvumas Nuo 25 iki 80 % (priklausomai nuo įmonės dydžio ir partnerių)   Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 00... Plačiau

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI   Paraiškos priimamos iki 2016 m. kovo 28 d. Priemonės biudžetas: Energetikai ir tvari aplinka –6 708 000 Eur; Įtrauki ir kūrybinga visuomenė–3 084 000 Eur; Agroinovacijos ir maisto technologijos –10 524 000 Eur; Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos –15 156 000 Eur; Sveikatos technologijos ir biotechnologijos –21 930 000 Eur; Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos- 2 604 000 Eur.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Privatieji juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veikla... Plačiau

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Savivaldybių administracijos, asociacijos.   Biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga, asociacijos.   Paramos intensyvumas Iki 85%   Paramos dydis Minimali paramos suma                 29 000 Eur.   Maksimali paramos suma              290 000 Eur.   Remiamos sritys   ... Plačiau

Žuvų perdirbėjai gali teikti paraiškas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės jau gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą.   Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Šiam paraiškų rinkimui skirta 6 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.   Parama nedidelėms perdirbimo įmonėms   Investicijoms į žuvin... Plačiau

NMA renka paraiškas ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Remiama veikla Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio ekonominei veiklai. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių. * Dalis veiklų nėra remiama. Paraiškų pridavimo terminas - 2015 m. gruodžio 14 d.  Galimi pareiškėjai Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus: - ūkininkas; - kaimo gyventojas; - privatus juridinis asmuo.   Tinkamumo gauti paramą pagrindinės sąlygos ir reikalavimai Pareiškėjas yra registruotas kaimo vietovėje. 2014 m. įmonės pajamos turi būti ne mažesnės nei 8.128 Eur.... Plačiau
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19