• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama netechnologinių ekoinovacijų diegimui ir skatinimui įmonėse

Paraiškos priimamos iki 2016 m. birželio 8 d.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Mažos ir vidutinės įmonės.   Partneriai negalimi.   Paramos intensyvumas Iki 50 %   Paramos dydis Minimali paramos suma                 -   Maksimali paramos suma              11 000 Eur. (1 remiama sritis). Maksimali paramos suma              30 000 Eur. (2 remiam... Plačiau

MVĮ kviečiamos teikti paraiškas HORIZON 2020 SME INSTRUMENT programai

Priemonės pavadinimas ir agentūra HORIZON 2020 SME instrumentas MITA Paramos gavėjai Tik MVĮ iš ES ir šalių partnerių. Partnerystė Galima, bet nebūtina. Tinkamumo kriterijai Skirtas finansuoti MVĮ siūlomas inovatyvias įdėjas, skirtas spręsti Europai svarbius uždavinius ir problemas; Tinkamos MVĮ - tiek technologinės tiek teikiančias paslaugas ar dirbančios socialiniame sektoriuje; Projektu turi būti prisidedama prie Europinio masto problemų sprendimo; Adresuotos rinkos aktualios Europai.   Paraiškos teikiamos ir finansavimas skiriamas d... Plačiau

Parama MTEP veikloms ir infrastruktūrai SMARTINVEST LT+

Paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 11 d.     Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai   Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė). Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos.   Paramos intensyvumas Nuo 25 iki 80 % (priklausomai nuo įmonės dydžio ir partnerių)   Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 00... Plačiau

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO–VERSLO PROJEKTAI“

INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI   Paraiškos priimamos iki 2016 m. kovo 28 d. Priemonės biudžetas: Energetikai ir tvari aplinka –6 708 000 Eur; Įtrauki ir kūrybinga visuomenė–3 084 000 Eur; Agroinovacijos ir maisto technologijos –10 524 000 Eur; Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos –15 156 000 Eur; Sveikatos technologijos ir biotechnologijos –21 930 000 Eur; Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos- 2 604 000 Eur.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Privatieji juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veikla... Plačiau

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Savivaldybių administracijos, asociacijos.   Biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga, asociacijos.   Paramos intensyvumas Iki 85%   Paramos dydis Minimali paramos suma                 29 000 Eur.   Maksimali paramos suma              290 000 Eur.   Remiamos sritys   ... Plačiau
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16