• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama verslui kurti ir plėtoti kaimo vietovėse

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI   PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2017.10.02 -2017.11.30 Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus: - fizinis asmuo; - privatus juridinis asmuo. Paramos  intensyvumas Iki 50 proc.   Paramos dydis Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti: 200 000 Eur  jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų; 150 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 3 naujas darbo vietas;   10... Plačiau

Parama įmonėms, siekiančioms diegti technologines inovacijas, mažinančias išteklių vartojimą

ECO – INOVACIJOS LT +   Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 30 d. Priemonės biudžetas 35 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai Tinkami partneriai Laba mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Partneriai negalimi.   Paramos intensyvumas Labai maža arba maža įmonė              45 proc.   Vidutinė įmonė                                      35 pr... Plačiau

Pramonės įmonėms kvietimas gauti paramą atsinaujinančių energijos išteklių įsidiegimui

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONĖS ĮMONĖMS   Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) – tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.   Paraiškas pateikti iki: 2017-12-15.   Priemonės tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.   Remiama veik... Plačiau

Užsienio investuotojamas kvietimas teikti paraiškas paramai moksliniams tyrimams ir infrastruktūrai.

Kviečiame užsienio kapitalo įsteigtas įmones pasinaudoti galimybe gauti paramą moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai (MTEP), MTEP infrastruktūrai sukurti arba išplėsti, diegti procesų ir organizacines inovacijas. Paraiškas gali teikti Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką ARBA užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvoje. Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respublikoje ne anksčiau kaip 10 metų iki paraiškos pateikimo yra investavęs į gamybos ar paslaugų sektorių ir ketina... Plačiau

Paskelbtas kvietimas gauti paramą mokslinei veiklai pagal priemonę "Intelektas".

Kviečiame pradedančias ir brandžias įmones - inovatores pasinaudoti galimybe gauti paramą moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai (MTEP), MTEP infrastruktūrai sukurti arba išplėsti, sertifikuoti naujus produktus ar technologijas. Paraiškas gali teikti Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas. Parama sudaro iki 4 400 000 eurų. Priklausomai nuo įmonės dydžio, specifikos ir veiklų. Paramos intensyvumas nuo 25 iki 80 proc. Priklausomai nuo įmonės dydžio, specifikos ir veiklų. Detalią priemonės santrauką galime atsiųsti kreipiantis į mus tiesiogiai. Ta... Plačiau
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14