• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas gauti paramą darbuotojų mokymams

KOMPETENCIJOS LT
 
Paraiškos priimamos iki 2016 lapkričio 02 d.
Kvietimo biudžetas 4 mln. Eur
 

Tinkami pareiškėjai
 
 
Tinkami partneriai

Verslo asociacijos, pramonės, prekybos ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius, veikiantys ne trumpiau kaip 2 metus ir ne trumpiau kaip 1 metus mokėjo SODROS įmokas.
 
Privatūs juridiniai asmenys. Partneriai (įmonės) turi priklausyti vienam sektoriui pagal EVRK 2 red. arba gali būti iš skirtingų sektorių pagal EVRK 2 red. tuo atveju, kai jų darbuotojų mokymai skirti vieno profesijų sektoriaus pagal LPK 2012 kompetencijoms ugdyti.

 
Paramos intensyvumas
Eil. Nr. Pareiškėjo statusas Finansuojamoji dalis Finansuojamoji dalis (neįgaliesiems mokomiems asmenims)
 1.  
Labai maža ir maža įmonė iki 70 proc. iki 70 proc.
 1.  
Vidutinė įmonė iki 60 proc. iki 70 proc.
 1.  
Didelė įmonė iki 50 proc. iki 60 proc.

Jeigu projekte dalyvauja skirtingo dydžio įmonės, projekto finansuojamoji dalis nustatoma pagal mažiausią galimą intensyvumą ir taikoma visoms įmonėms.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (Projekto administratoriaus darbo užmokestis, komandiruotės, darbo priemonės) iki 100 %.

Paramos dydis

Minimali paramos suma                 60 000 Eur
 
Maksimali paramos suma              360 000 Eur (maksimaliai 1 500 eur vienam darbuotojui).
 
Remiamos sritys
 
Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.
 


Tinkamumo kriterijai
 
 1. Projekto trukmė iki 12 mėn;
 2. Tinkama projekto tikslinė grupė yra partnerio (-ių) darbuotojai;
 3. Galimi nuotoliniai mokymai (iki 30 % visų išlaidų);
 4. Tabako gamybos ir prekybos įmonių darbuotojų mokymo išlaidos yra NETINKAMOS.
 

Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Mokytojų darbo užmokesčio išlaidos;*
 2. Mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos;*
 3. Mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje ir į užsienį išlaidos;
 4. Tiesiogiai su projektu susijusių medžiagų ir reikmių (trumpalaikio turto) įsigijimas;*
 5. Įrankių ir įrenginių nusidėvėjimo išlaidos;*
 6. Mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos;
 7. Mokymo organizavimo ir vykdymo išlaidos;
 8. Mokomų asmenų darbo užmokesčio išlaidos pagal fiksuotą įkainį. Šios išlaidos YRA tinkamos finansuoti kaip projekto vykdytojo nuosavas įnašas;
 9. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą (Projekto administratoriaus darbo užmokestis, komandiruotės, darbo priemonės).
*Jei pareiškėjas pats vykdo veiklas – mokymus, nepirkdamas mokymo paslaugų.
 
 
Dėl paraiškos parengimo kreipkitės į mus!