• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Gaukite paramą kultūros paveldo objektų išsaugojimui!

Tinkamas pareiškėjas: Privatūs arba juridiniai asmenys, turintys nekilnojamojo ar kilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojo teises arba jų įgalioti asmenys. Parama skiriama: Objektų tvarkybos darbams Objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo darbams Į kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimo, konservavimo, restauravimo darbams ir apsaugos priemonių įrengimui Paraiškos jau priimamos. Terminas - iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Susisiek... Plačiau

Jau galite pasinaudoti parama IT sprendimų diegimui įmonėse. Paraiškos jau priimamos!

Jei Jūsų įmonėje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir turite daugiau nei 145 000 Eurų apyvartą bei bent pusę produktų arba paslaugų gaminate arba teikiate patys (neperparduodate), kviečiame pasinaudoti parama ir įsidiegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus. Galite gauti nuo 3 000 iki 35 000 Eurų paramos, nuosavos lėšos turi sudaryti 40 arba 50 procentų. Kviečiame pasinaudoti proga ir už pusę kainos įsigyti: 1. Kompiuterinę įrangą, neviršijančią 1300 Eur vienam kompiuteriui su papildoma įranga – monitoriumi, pele ir klaviat... Plačiau

Parama ISO standartų diegimui

Jei Jūsų įmonėje dirba mažiau nei 250 darbuotojų ir turite daugiau nei 145 000 Eurų apyvartą bei bent pusę produktų arba paslaugų gaminate arba teikiate patys (neperparduodate), kviečiame pasinaudoti parama ir įsidiegti tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais pažangių (inovatyvių) vadybos metodų ar valdymo sistemas (ISO). Galite gauti nuo 4 000 iki 86 000 Eurų paramos, nuosavos lėšos turi sudaryti 50 procentų. Kviečiame pasinaudoti proga ir už pusę kainos įsigyti: 1. išorines konsultacines paslaugas, reikalingas įmonių pažangiems (šiuolaikiškiems) vadybos metodams ir valdymo sistemoms diegti... Plačiau

Parama miško veisimui

Puiki galimybė gauti paramą, miško įveismui ir jo priežiūrai 12 metų! Jei esate fizinis arba juridinis asmuo, turintis laisvos žemės ir norintis turėti mišką - pasinaudokite galimybe gauti vienkartines išmokas už miško įveisimą ir kasmetines išmokas už jo priežiūrą. Priklausomai nuo medžių rūšies, galite gauti net iki 3140 eurų už 1 ha vienkartinę išmoką ir iki 363 eurų už 1 ha kasmetinę išmoką net 12 metų. Mūsų įmonė pasirūpins paraiškos parengimu šioms išmokoms gauti, todėl kreipkitės nedelsdami! Paraiškos jau renkamos, terminas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.   Plačiau

Paskelbtas kvietimas pagal LKPP priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas“

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas“ renkamos nuo š.m. birželio 1 d. iki š.m. liepos 31 d.   REMIAMOS VEIKLOS -vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; - augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; - mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; -kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara; - trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų p... Plačiau
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21