• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

Nuo š.m. gegužės 4 d. bus priimamos paraiškos ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ Paraiškų surinkimo terminas: nuo 2015-05-04 iki 2015-06-30. Finansuojamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant paramą pirmą kartą besikuriantiems jauniesiems ūkininkams, siekiantiems atitikti ES standartus, ir eksperimentiniams, mokomiesiems ir bandymų ūkiams; valdoje pagamintiems ir/arba užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai; biodujų gamybai iš gyvulininkystės ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos bi... Plačiau

Kviečiame pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. paramos galimybėmis

Šių metų balandžio ir gegužės mėnesiais bus renkamos ES paramai paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Nuo  balandžio 1 d. bus priimamos paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Finansuojamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimas, paruošimas realizacijai. Tinkamas pareiškėjas: jaunesnis kaip 40 metų ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį sa... Plačiau

Informacija apie priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas"

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ tikslinės sritys: 1. modernizuoti ir restruktūrizuoti fizinį potencialą; 2. didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos; 3. skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.   Remiamos veiklos 1. žemės ūkio produktų gamyba; 2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas), perdirbimas ir teikimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos ... Plačiau

Gruodį bus priimamos paraiškos pagal naująją programą

Gruodį bus priimamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriai). Parama skiriama šioms veikloms: • žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio paslaugoms teikti; • valdoje pagamintiems / užaugintiems žemės ūkio produktams apdoroti, perdirbti ir patiekti rinkai; • biodujų gamybai iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija naudojama tik valdos reikmėms; • trumpos rotacijos želdiniams įveisti.   Finansavimo in... Plačiau

Patvirtinta 40 naujų COST veiklų

Šių metų lapkričio 12–13 d. Sofijoje vykusiame 192-ajame programos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje patvirtinta 40 naujų COST veiklų.   40 naujų COST veiklų, patvirtintų 192-ajame COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje (2014 m. lapkričio 12-13 d., Sofija) Eil. Nr. Sritis Veiklos Nr. Originalus veiklos pavadinimas Valstybė, iš kurios pateikta paraiška 1 Biomedicina ir molekuliniai biomokslai (BMBS) BM1405 Non-globular proteins: from sequence to structure, function and application in molecular physiopathology IT 2 Biomedicina ir molekuliniai biomoksla... Plačiau
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22