• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Planuojamas kvietimas žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą baigiantis 2007–2013m. programiniam laikotarpiui, priėmė sprendimą skelbti kvietimą teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“. Kvietimas bus paskelbtas artimiausiu metu. Paraiškos bus priimamos nuo š. m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 15 d. Kvietimo biudžetas: apie 18 mln. Litų. Paramą galės gauti: labai mažos, mažos... Plačiau

„Horizontas 2020“ programos MVĮ instrumentas finansuos ir lietuvių įmonę

Europos Komisija paskelbė, kad pirmojo finansavimo etape pagal naują mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo priemonę atrinkta ir viena finansuotina paraiška iš Lietuvos – UAB „Ars Lab“. Prie šios paraiškos rengimo aktyviai prisidėjo „Consultus magnus“ specialistai. Ši priemonė, pagal kurią novatoriškos mažosios įmonės gauna paramą, kad įgyvendintų idėjas rinkoje, yra inicijuota pagal programą „Horizontas 2020“ ir jai numatyta 3 mlrd. eurų. Iš viso 155 mažosios ir vidutinės įmonės iš 21 šalies (ES valstybių narių ar „Horizonto 2020&ld... Plačiau

Kviečiame konsultuotis dėl galimybių gauti Europos Sąjungos paramą

UAB „Consultus Magnus“ kviečia įmonės pasinaudoti Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau- ES) struktūrinės paramos veiksmų programos teikiamomis galimybėmis.  UAB „Consultus Magnus“ specialistai pasiruošę suteikti konsultacijas visais su ES parama susijusiais klausimais. Turime  sėkmingos paraiškų rengimo patirties, todėl galime patarti, kokie yra konkrečios paramos priemonės ir jos taisyklių reikalavimai, įvertinti paramos skyrimo galimybes Jūsų verslui, parengti dokumentus paraiškai ir konsultuoti Jus paraiškos vertinimo metu. Projekto įgyvendinimui gavus ES paramą teikiame projekto admini... Plačiau

Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą

Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, kuri apima trijų ES fondų investicijas. Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvai suplanuota 6,709 mlrd. eurų, iš kurių 3,501 mlrd. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo, 2,049 mlrd. eurų – iš Sanglaudos fondo, 1,127 mlrd. eurų – iš Europos socialinio fondo, dar 31,8 mln. eurų numatyta pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Pagrindinės numatomų 2014–2020 m. ES investicijų kryptys Lietuvoje – inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, &sc... Plačiau

Renkamos paraiškos paramai verslo kūrimui kaime gauti

KPP priemonė „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ skirta remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant kaimo paveldo vertybių puoselėjimą, tradicinių amatų kūrimą, paslaugų plėtrą, ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinant gyvenimo kokybę kaime. Tinkamas pareiškėjas - kaimo gyventojas arba labai maža  įmonė, registruota kaimo vietovėje. Tinkamos išlaidos - prekės, įranga, statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, infrastruktūra. Maksimali paramos suma - kaimo gyventojui iki 207 168 Lt.... Plačiau
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22