• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

ES paraiškų rengimas

Paraiškos ES paramai gauti parengimas reikalauja išsamaus įsigilinimo į programinius dokumentus, priemonių taisykles, prioritetus, metodikas, vertinimo kriterijus. Siekiant gauti finansavimą yra rengiama ir pildoma ne tik nustatyta paraiškos ES paramai gauti forma, bet ir įvairūs susiję dokumentai, kurių parengimo bei pateikimo reikalavimai kiekviename naujame kvietime yra skirtingi.

Pradiniame etape Užsakovui teikiamos konsultacijos dėl galimybių gauti paramą, padedama sufomuluoti projekto idėją, informuojama apie finansavimo sąlygas. Rengiant paraišką surenkama informacija iš Užsakovo, sudaromas projekto biudžetas, parengiamos visos paraiškos dalys ir susiję dokumentai, sukomplektuojamas bei pateikiamas galutinis variantas (paraiškos originalas, kopijos, elektroninė versija, reikalingi priedai).

UAB "Consultus Magnus" specialistai yra sukaupę daug specifinių žinių bei patirties rengdami paraiškas ES struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, nacionalinių lėšų, kitų fondų paramai gauti, todėl gali suteikti įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms kokybiškas paslaugas visame paraiškos rengimo procese – tiek parengiant visus privalomus dokumentus, tiek atstovaujant kliento interesus projekto vertinimo metu.