• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama technologinėms ekoinovacijoms

ECO – INOVACIJOS LT +   Paraiškos priimamos iki 2020 m. liepos 27 d. Priemonės biudžetas 22 mln. Eur.   Priemonės tikslas  skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.   Tinkami pareiškėjai Tinkami partneriai MVĮ. Partneriai negalimi.   Paramos intensyvumas Labai maža arba maža įmonė              45 proc.   Vidutinė įmonė &n... Plačiau

Parama gamybos skaitmeninimui

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT               Paraiškos priimamos iki 2020 birželio 22 d.            Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per 3 fin. m. yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.   negalimi. Paramos intensyvumas   Iki 50 %. (1 veikla). Iki 45 % labai maža ir maža įmonė (2 veikla). Iki 35 % vidutinė įmonė (2 veikla). ... Plačiau

Paskelbtas kvietimas MTEP projektams rengti

EKSPERIMENTAS     Paraiškos priimamos iki 2020.02.17 Priemonės biudžetas: 72 000 000 eur.   Priemonės tikslas Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą   Tinkami pareiškėjai       Tinkami partneriai   Remiamos sritys (veiklos)   Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo... Plačiau

Parama užsienio įmonių darbuotojų mokymams

PARAMA UŽSIENIO INVESTUOTOJO DARBUOTOJŲ MOKYMAMS                                 PARAIŠKŲ SURINKIMAS: Atranka tęstinė   Tinkami pareiškėjai   Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.   Remiama veikla   U... Plačiau

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2019-07-01 - 2019-09-30   Tinkami pareiškėjai Paramą gali gauti įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Remiamos veiklos vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, j... Plačiau
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12