• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą
PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2019-07-01 - 2019-09-30
 
Tinkami pareiškėjai Paramą gali gauti įmonės, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.
Remiamos veiklos
 • vaisių, uogų, daržovių perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Paramos intensyvumas Paramos intensyvumas - 40 proc.
Gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus, o taip pat pripažintiems kooperatyvams paramos intensyvumas - 50 proc.
 
Paramos dydis
Paramos dydis vienam projektui iki 1,3 mln. Eur, o jei perdirbimo metu pagaminamas galutinis produktas, nepatenkantis į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtas maistui/pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur vienam projektui.
Tinkamumo kriterijai
Pareiškėjo pajamos, gaunamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų įmonės pajamų. Jeigu pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kurio visi nariai užsiima žemės ūkio veikla, jis turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
Pareiškėjas taip pat turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus.
Tinkamos finansuoti išlaidos

Projekto lėšomis galima finansuoti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus, įrangos, technikos, taip pat programinės įrangos įsigijimą, taip pat bendrąsias išlaidas (gali būti apmokamos konsultavimo, projektavimo išlaidos).
 

Kreipkitės į mus - padėsime parengti projektą.