• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas gauti paramą moderniai įrangai įsigyti

REGIO Potencialas Kvietimo biudžetas 20,3 mln. eur.     Kvietimo biudžetas Apskritims lėšos yra paskirstomos taip: penkioms apskritims (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio) numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas sudaro iki 6,1 mln. Eur, paskirstant apskritims lygiomis dalimis, ir penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) – 70 proc., kas sudaro iki 14,24 mln. Eur), paskirstant apskritims lygiomis dalimis.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kurianči... Plačiau

Kvietimas gauti paramą įmonių MTEP

INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI   Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 25 d.   Priemonės tikslas Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.   Tinkami pareiškėjai     Tinkami partneriai     Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studi... Plačiau

Pramonės įmonės kviečiamos skaitmenizuotis

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 4 d. Kvietimo biudžetas 40,5 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per 3 fin. m. yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.   negalimi.   Paramos intensyvumas Iki 50 %. (1 remiama sritis). Iki 45 % labai maža ir maža įmonė (2 remiama sritis). Iki 35 % vidutinė įmonė (2 remiama sritis). Paramos dydis Minimali paramos suma        &n... Plačiau

Užsienio investuotojamas kvietimas teikti paraiškas paramai moksliniams tyrimams ir infrastruktūrai.

SMART FDI Paraiškos priimamos iki 2020.11.30 Priemonės biudžetas: 39 mln. eur. TĘSTINĖ PROJEKTŲ ATRANKA   Tinkami pareiškėjai             Tinkami partneriai Užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respubli... Plačiau

Kviečiame teikti paraiškas verslo kūrimui kaimo vietovėse

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2017-11-13 - 2017-12-15 d. 12 val.   Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis 1. fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne; 2. naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo; 3. naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo – viešo... Plačiau
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13