• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Užsienio investuotojamas kvietimas teikti paraiškas paramai moksliniams tyrimams ir infrastruktūrai.

SMART FDI Paraiškos priimamos iki 2020.11.30 Priemonės biudžetas: 39 mln. eur. TĘSTINĖ PROJEKTŲ ATRANKA   Tinkami pareiškėjai             Tinkami partneriai Užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų)) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje Investuotojas (pareiškėjas) Lietuvos Respubli... Plačiau

Kviečiame teikti paraiškas verslo kūrimui kaimo vietovėse

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2017-11-13 - 2017-12-15 d. 12 val.   Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis 1. fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d., neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne; 2. naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo; 3. naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo – viešo... Plačiau

Parama verslui kurti ir plėtoti kaimo vietovėse

PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI   PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2017.10.02 -2017.11.30 Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus: - fizinis asmuo; - privatus juridinis asmuo. Paramos  intensyvumas Iki 50 proc.   Paramos dydis Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti: 200 000 Eur  jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų; 150 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 3 naujas darbo vietas;   10... Plačiau

Parama įmonėms, siekiančioms diegti technologines inovacijas, mažinančias išteklių vartojimą

ECO – INOVACIJOS LT +   Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 30 d. Priemonės biudžetas 35 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai Tinkami partneriai Laba mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Partneriai negalimi.   Paramos intensyvumas Labai maža arba maža įmonė              45 proc.   Vidutinė įmonė                                      35 pr... Plačiau

Pramonės įmonėms kvietimas gauti paramą atsinaujinančių energijos išteklių įsidiegimui

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONĖS ĮMONĖMS   Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) – tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.   Paraiškas pateikti iki: 2017-12-15.   Priemonės tikslas: sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.   Remiama veik... Plačiau
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13