• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama gamybos skaitmeninimui

PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT
              Paraiškos priimamos iki 2020 birželio 22 d.
        
 
Tinkami pareiškėjai
 

Tinkami partneriai
Pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per 3 fin. m. yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
 
negalimi.


Paramos intensyvumas

 

Iki 50 %. (1 veikla).
Iki 45 % labai maža ir maža įmonė (2 veikla).
Iki 35 % vidutinė įmonė (2 veikla).
Paramos dydis Minimali projekto paramos suma                 
20 000 Eur (labai mažoms ir mažoms įmonėms).
100 000 Eur (vidutinėms įmonėms).
 
Maksimali paramos suma             
20 000 Eur (technologiniam auditui).
1 000 000 Eur (labai mažoms ir mažoms įmonėms).
2 900 000 Eur (vidutinėms įmonėms).

Tinkamos veiklos (abi, arba tik 2, tačiau 1 visvien turi būti atlikta)

1. Technologinis auditas, kuris yra skirtas gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti.
2. Gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis audito rekomendacijomis.  

Technologija arba technologija + sprendimas. Negali būti tik sprendimas.
Eil.
Nr.
TECHNOLOGIJA
1. robotikos technologijos
2. dirbtinio intelekto sprendimai
3. automatika ir automatizavimo technologijos pramonei
4. informacinių komutacinių tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, bevielius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę (angl. „hardware“), tiek programinę (angl. „software“) gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis
5. išmanių sensorių diegimas tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybinę įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos našumo augimą
6. debesijos diegimas
7. daiktų interneto sistemų diegimas
8. kiberfizikinės sistemos diegimas
9. įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“)
10. operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“)
11. gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES)
12. 3 D spausdinimas (pridėtinės gamybos būdai))
13. SPRENDIMAS, susijęs su projektu diegiama skaitmenine technologija
13.1. skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas siekiant integruoti į tarptautinių kompanijų verslo modelius
13.2. Skaitmeninės inžinerijos sprendimai
13.3. technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai
13.4. Vertikaliosios integracijos sprendimai
13.5. Horizontaliosios integracijos sprendimai
13.6. sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos
13.7. darbo vietų skaitmeninimo sprendimai,
13.8. skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai
13.9. kibernetinio saugumo sprendimai


 
Tinkamumo kriterijai
 

Projeko trukmė
1. Kartu su Paraiška yra privaloma pateikti atliktą technologinį auditą.
2. Diegiamos įrangos modelis yra pirmą kartą pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš 3 m. nuo kvietimo.
 
Projekto trukmė iki 36 mėn.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
 
 


Balai
 


 
 1. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninimo technologijomis) įsigijimo arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos.
 2. Darbo užmokestis (darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis pramonės skaitmeninėmis technologijomis)
 
 1. Pareiškėjo darbo našumo augimas.
 2. Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (proc.)
 3. Diegiamos technologijos atitinka Prioritetinių MTEPI raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą ir bent vieno joje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

Kreipkitės į mūsų įmonę ir mes padėsime gauti paramą pagal šią priemonę.