• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas MTEP projektams rengti

EKSPERIMENTAS
 
 
Paraiškos priimamos iki 2020.02.17
Priemonės biudžetas: 72 000 000 eur.
 
Priemonės tikslas Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą
 
Tinkami pareiškėjai
 
 
 
Tinkami partneriai
 
Remiamos sritys (veiklos)
 
Privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
Viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos 1 ir (ar) 2 remiamos sritys.
 
Privatieji juridiniai asmenys ir mokslo ir studijų institucijos.
 
 1. MTEP (MT – moksliniai tyrimai, EP – eksperimentinė plėtra).
 2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
 3. Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.
Paramos intensyvumas Nuo 25 iki 80 proc. (Priklausomai nuo įmonės dydžio, projekto veiklų, partnerystės).
 
 
Paramos dydis
 
Minimali paramos suma                40 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              1 200 000 Eur. (1 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              3 000 000 Eur. (2 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              200 000 Eur. (3 remiama sritis).
Vykdant kelias veiklas – parama sumuojama.
   
 


 
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
MTEP veikla MTEP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos, Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams ir pan.
 
MTEP infrastruktūros kūrimas arba plėtra MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, Baldai, kompiuterinė technika ir programinė įranga, su MTEP ir inovacijų infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos, kiti MTEP ir inovacijų infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
 
Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos Produkto sertifikavimo išlaidos
 

Kreipkitės mūsų svetainėje nurodytais kontaktais ir mes padėsime Jums parengti projekto dokumentaciją bei gauti ES paramą Jūsų MTEP veikloms.