• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

MTEP veiklą Lietuvoje stiprins keturi skaitmeninių inovacijų centrai: iš ES skirta 17,6 mln. Eur

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) baigė vertinti paraiškas pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“. Pagal ją sulaukta 11 paraiškų, iš jų teigiamai įvertintos 4. Paraiškas galėjo teikti inovacijų grupių koordinatoriai, kurių pagrindinė veikla – teikti paslaugas įmonėms, ketinančioms skaitmeninti ir kurti savo produktus ar technologijas, ateityje plėtojant veiklą su ES partneriais.
 
Teigiamai LVPA įvertino pareiškėjų UAB „Pažangios inovacijos“, VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, UAB „Uosto verslo centras“ paraiškas. Šiems pareiškėjams skirta 17,6 mln. Eur ES investicijų.
 
Pirmą kartą LVPA įgyvendinamos priemonės tikslas yra didinti skaitmeninių inovacijų centrų (SIC) galimybes nacionaliniu mastu kurti tvarias ir pridėtinę vertę generuojančias paslaugas.
 
Skaitmeninių inovacijų centrai vykdys projektus, kurių metu bus diegiami infrastruktūros darbai, įsigyjama mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) įranga bei teikiamos inovacijų konsultacinės, inovacijų paramos ar MTEP paslaugos. Visa tai projektų įgyvendinimo metu ir vėliau sudarys didesnes galimybes šalies įmonėms vykdyti MTEP ir inovacijų veiklas. Tai pirmas kartas, kada įmonės turės galimybę kreiptis tiesiogiai į skaitmeninių inovacijų centrus ir pasinaudodami de minimis valstybės pagalba atgauti iki 50 proc. lėšų, panaudotų skaitmeninių paslaugų pirkimui ar diegimui.
 
Atlikusios numatytus statybos darbus, įsigijusios MTEPI įrangą ir įgyvendinusios kitas pagal projektą numatytas veiklas, inovacijų grupės galės šalies įmonėms teikti kokybiškas MTEP ir inovacijų konsultavimo bei paramos paslaugas IT technologijų, fotonikos, lazerių, erdvinių duomenų apdorojimo technologijų vystymo, žemės ūkio, išmaniosios gamybos, kosmoso, robotikos, kibernetinio saugumo srityse.
 
Planuojama, kad sėkmingai projektus įgyvendinančių skaitmeninių inovacijų centrų sukurta infrastruktūra per artimiausius 5-6 metus turėtų pasinaudoti virš 900 įmonių, maždaug toks pats skaičius bendrovių, gavusių SIC paslaugas, galės diegti skaitmenines inovacijas. Taip pat skaičiuojama, kad įgyvendinant projektus turėtų būti sukurta virš 1300 naujų gaminių, paslaugų ar procesų prototipų.
 
Džiaugiamės, kad prie vieno iš sėkmingai įvertintų projektų parengimo prisidėjo ir UAB „Consultus Magnus“ specialistai!