• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Savivaldybių administracijos, asociacijos.
 
Biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga, asociacijos.
 
Paramos intensyvumas Iki 85%
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 29 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              290 000 Eur.
 
Remiamos sritys
 
Kultūros ir gamtos paveldo objektų e. rinkodara prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose.
 
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 24 mėn.;
 2. Projekte planuojamos e. rinkodaros veiklos yra numatytos pareiškėjų turizmo rinkodaros strateginio planavimo dokumentuose;
 3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) privalo pateikti dokumentus (metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, aiškinamuosius raštus, sutartis ar pan.), įrodančius, kad pastaruosius trejus metus buvo vykdoma turizmo rinkodaros veikla.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Kompiuterinės įrangos įsigijimas arba lizingas;
 2. Rinkoje esančios standartinės programinės įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą projekto vykdytojo poreikiams ir projekto veikloms;
 3. Išlaidos, susijusios su projekto veikloms naudojamos ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtinos įrangos, prietaisų, įrenginių ir panašiai pirkimu;
(1-3 punktai iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų)
 1. Licencijų įsigijimo išlaidos;
 2. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis;
 3. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos;
 4. Išlaidos kitoms su projekto veiklomis susijusioms paslaugoms įsigyti:
  • internetinės svetainės kūrimo ir administravimo išlaidos;
  • optimizavimo paieškos sistemoms (SEO) išlaidos;
  • reklamos paieškos sistemose išlaidos (SEA);
  • rinkodaros socialiniuose tinkluose išlaidos (SMM);
  • video reklamos internete išlaidos;
  • mobiliosios rinkodaros išlaidos;
  • reklamos elektroniniu paštu išlaidos;
  • reklamos internetiniuose portaluose išlaidos (reklaminių skydelių (angl. Banners), reklaminių straipsnių išlaidos);
  • turinio rinkodaros išlaidos (internetiniai dienoraščiai (angl. blogs), el. knygos ir kt. el. leidiniai, nuotraukos ir 3D turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.);
  • kitų paslaugų, būtinų tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti, pirkimo išlaidos.
 5. Informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti skirtos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis (iki 10 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų);
 6. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.


Kviečiame kreiptis ir mes padėsime parengti paraišką. ​Paraiškos renkamos iki 2016 m. kovo 14 d.