• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama netechnologinių ekoinovacijų diegimui ir skatinimui įmonėse

Paraiškos priimamos iki 2016 m. birželio 8 d.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Mažos ir vidutinės įmonės.
 
Partneriai negalimi.
 
Paramos intensyvumas Iki 50 %
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 -
 
Maksimali paramos suma              11 000 Eur. (1 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              30 000 Eur. (2 remiama sritis).
Maksimali paramos suma              41 000 Eur. (1 ir 2 remiamos sritys).
 
Remiamos sritys
 
Netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:
 1. aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių pagalba būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas.
 2. ekologinis projektavimas, t. y., numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape.
 
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 24 mėn.;
 2. Pareiškėjas veikia ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurio vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
 3. Gaminiams sukurti ir (arba) atnaujinti skirti projektai, parengti taikant ekologinio projektavimo principus (vertinamas, ar tuo atveju, jeigu projekto metu yra planuojama, taikant ekologinį projektavimą, sukurti naują gaminį, tuomet vertinama, ar gaminys yra suprojektuotas iš panaudotų gaminių).
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Kompiuterinės įrangos įsigijimas arba lizingas;
 2. Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos. Standartinė programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui. (iki 10 procentų 1 remiamos veiklos);
 3. Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos). Sertifikato pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti.
 4. Išorinių konsultacinių paslaugų, tame tarpe konsultacinių paslaugų įmonių aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo bei gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimo klausimais, taip pat ekologinio projektavimo klausimais, įsigijimas.
 5. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.