• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „DPT Pramonei LT+"

Didelio poveikio technologijos (toliau – DPT) – technologijos, kai produktas (produkcija) pagaminamas naudojant sudedamąsias dalis, pagrįstas arba nanotechnologijomis, arba mikro ir nanoelektronika, arba pramoninėmis biotechnologijomis, arba pažangiosiomis medžiagomis, arba fotonika, arba taikant pažangias gamybos sistemas.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 
Negalimi.
 
Paramos intensyvumas 35% vidutinėms įmonėms.
 
45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 100 000 Eur.
 
Maksimali paramos suma              2 900 000 Eur.
 
Remiamos sritys
 
 1. Investicijos į DPT diegimą Lietuvos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų, panaudojant DPT, gamybai plėtoti.
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 36 mėn.
 2. Projektu MVĮ diegiama bent viena DPT, t. y. mikro – ir nanoelektronika, pažangiosios medžiagos, pramoninės biotechnologijos, fotonika, nanotechnologijos ar pažangiosios gamybos sistemos.
 3. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinių 3 metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
 4. Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų DPT (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos.
 2. Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis DPT, darbo užmokestis.

Kreipkitės į mus ir mes parengsime reikiamus dokumentus (paraišką, verslo planą ir kt.) paramai gauti.