• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama pagal priemonę DPT pramonei LT+

Kviečiame susipažinti paramos tradicinėms pramonės įmonėms sąlygomis:

DPT PRAMONEI LT+
 
Paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 21 d.
Kvietimo biudžetas 26,5 mln. eur.
 
Didelio poveikio technologijos (toliau – DPT) – technologijos, kai produktas (produkcija) pagaminamas naudojant sudedamąsias dalis, pagrįstas arba nanotechnologijomis, arba mikro ir nanoelektronika, arba pramoninėmis biotechnologijomis, arba pažangiosiomis medžiagomis, arba fotonika, arba taikant pažangias gamybos sistemas.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Užsiima tradicine pramone (Apdirbamoji gamyba, išskyrus „Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas“).
 
Negalimi.
 
Paramos intensyvumas 35% vidutinėms įmonėms.
45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 000 Eur.
Maksimali paramos suma              2 900 000 Eur.
 
Remiamos sritys
 
 1. DPT diegimas Lietuvos Respublikos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų (produkcijos) (panaudojant DPT) gamybai plėtoti.
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 36 mėn.
 2. Projektu MVĮ diegiama bent viena DPT, t. y. mikro – ir nanoelektronika, pažangiosios medžiagos, pramoninės biotechnologijos, fotonika, nanotechnologijos ar pažangiosios gamybos sistemos.
 3. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos pagal paskutinių 3 metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų DPT (įrangos ir įrenginių) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos.
 2. Naujų darbuotojų (Dėl projekto ir įrangos sukurtų naujų darbo vietų), dirbsiančių su įdiegtomis DPT, darbo užmokestis.

Kreipkitės į mus ir mes padėsime parengti visą reikiamą dokumentaciją siekiant gauti paramą.