• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Gaukite paramą kultūros paveldo objektų išsaugojimui!

Tinkamas pareiškėjas: Privatūs arba juridiniai asmenys, turintys nekilnojamojo ar kilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojo teises arba jų įgalioti asmenys.

Parama skiriama:
 • Objektų tvarkybos darbams
 • Objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotiniems saugojimo darbams
 • Į kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių), tyrimo, konservavimo, restauravimo darbams ir apsaugos priemonių įrengimui
Paraiškos jau priimamos. Terminas - iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime gauti paramą!