• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama MTEP veikloms pažangiems inovatoriams

INOPAŽANGA   Paraiškos priimamos iki 2023-05. Konkursas Priemonės biudžetas 20 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Pažengę inovatoriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Veikiančio vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Pažengęs inovatorius – pareiškėjas, projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus arba nuo veiklos registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000 (septyniasde&s... Plačiau

Paskelbtas kvietimas gauti paramą MTEP veikloms pradedantiesiems inovatoriams

INOSTARTAS   Paraiškos priimamos iki 2023-03-31. Konkursas Priemonės biudžetas 1,8 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ, veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį), vykdančios veiklą ne ilgiau kaip 1 metus arba vykdančios veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturinčios patirties MTEP srityje ir turinčios daugiau nei 3000 eur apyvartą.   Tinkami partneriai   MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė. Mokslo ir studijų institucijos (MS... Plačiau

Kvietimas įmonėms gauti paramą

MVĮ ATSIGAVIMAS   Paraiškos priimamos iki 2023-02-20. Konkursas Priemonės biudžetas 2,5 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo.   Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc. Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos. ... Plačiau

Kvietimas pramonės įmonėms įsidiegti saulės elektrines

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI   Paraiškos priimamos iki 2023-02-28. Konkursas Priemonės biudžetas 10 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė) – veikiančios ne Vilniaus apskrityje.   Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos... Plačiau

Parama įmonių investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir/ar atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą

Tinkami pareiškėjai                 Juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo sąnaudos šilumai gaminti naudojamam kurui, elektrai ir (ar) dujoms  sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo pateiktais metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2021 m. duomenimis: elektros, kuro ar dujų išlaidos*/savikaina + bendrosios administracinės veiklos sąnaudos ... Plačiau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9