• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas klasteriams gauti paramą eksporto skatinimo veikloms

EXPO KLASTERIS   Paraiškos priimamos iki 2023-08-07 17:00 val. Kvietimo biudžetas 4 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti viena iš verslo klasterio narių – MVĮ arba verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai.   Tinkami partneriai   Klasterių nariai - MVĮ.   Paramos dydis   Minimali paramos suma                170 000 EUR Maksimali paramos suma          &nb... Plačiau

Parama Lietuvos - Lenkijos tarpregioniniam bendradarbiavimui

LIETUVOS LENKIJOS INTERREG PROGRAMA   Paraiškos priimamos iki 2023-04-28 17 val. Konkursas Priemonės biudžetas 20,7 mln. Eur. 1 prioritetas. Aplinkos gerovės skatinimas. 6,2 mln. Eur. 2 prioritetas. Skatinti fizinę, emocinę ir kultūrinę gerovę. 10,3 mln. Eur. 3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas. 4,2 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos; viešosios įstaigos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė; asociacijos; NVO; Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG).   Įstaigo... Plačiau

Parama ne pramonės įmonėms!

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (arba) diegimą   Paraiškos priimamos iki 2023-02-28. Konkursas Priemonės biudžetas 6,05 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantys SVV subjektai. Vykdančiųjų 1 ir 2.2 poveikles pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 10 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų). Vykdančių 3 poveiklę pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 50 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų). Pareiš... Plačiau

Parama dirbtinio intelekto, robotikos, blokų grandinės sprendimų kūrimui

DIRBTINIO INTELEKTO, BLOKŲ GRANDINĖS TECHNOLOGIJŲ, ROBOTIKOS PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO PRODUKTŲ IR SPRENDIMŲ KŪRIMAS     Reikalavimai pareiškėjams   Pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė. Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu veikia ne ilgiau kaip 5 metus. Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu veikia ne trumpiau kaip 6 mėnesius (taikoma teikiant paraišką į antrą ir trečią stadiją) Partneriai nėra galimi. Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 3 paraiškas vieno kvietimo metu. Subsidijos tikslas ir skiriamas finans... Plačiau

Parama MTEP veikloms brandiems inovatoriams

INOBRANDA   Paraiškos priimamos iki 2023-05. Konkursas Priemonės biudžetas 15 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Brandūs inovatoriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Veikiančios vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Brandus inovatorius – pareiškėjas, projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos), o išlaidos MTEP yra ... Plačiau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9