• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama naujų produktų / technologijų diegimui

VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ Žalioji pramonė   Paraiškos priimamos iki: 2022 m. birželio mėn. 8 d., 12 val.   Priemonės tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje Tinkami pareiškėjai MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.   Tinkami partneriai Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Už partnerystę – balai. Remiamos veiklos naujų produktų / technologijų diegimas: naujų techno... Plačiau

Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus   Paraiškų pridavimas iki 2021 m. vasario 21 d. Kvietimo pavadinimas Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus Paramos tikslas Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines (toliau – MVĮ) kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio t... Plačiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas sporto projektams

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis. Kvietimo biudžetas – 3,1 mln. eur. Paramos suma – nuo 3000 iki 450 000 Eur Finansavimo intensyvumas – 90% Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. gruodžio 23 d. 16:00 val.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 4 metų. Galimi pareiškėjai: visi juridiniai asmenys, galimi partneriai. Tinkamos išlaidos: Fizinio aktyvumo veiklos, užsiėmimų skatinimas. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas fizinio aktyvumo veikloms. Sporto renginių organizavimas ir vykdymas (at... Plačiau

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas E-Komercijos modelis COVID-19

E-KOMERCIJOS modelis COVID-19   Kvietimas iki 2020 m. rugsėjo 20 d.   Kvietimo pavadinimas E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19 Paramos tikslas Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Galimi pareiškėjai MVĮ, veikiančios ne trumpiau nei metus, vidutinės metinės pajamos iš savo pačios pagamintos produktų ar paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR Paramos maksimali vertė Nuo 10 000 iki 50 000 EUR. Finansavimo intensyvumas Iki 75 proc. Remi... Plačiau

Parama technologinės plėtros projektams

Apie priemonę  Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė skirta sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui vystyti bei skatinti prototipų kūrimą mokslo ir studijų institucijoje intelektinės veiklos rezultatų pagrindu. Priemonės tikslas Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu. Finansuojamos veiklos taikomieji moksliniai tyrimai; eksperimentinė plėtra. Skiriamas finansavimas: mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai valstybės pagalbos nuostatos netaikomos (finansavimo intensyvumas 100 proc.); įmonėms ir mokslo ... Plačiau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9