• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama inovatyviems klasteriams

„INOKLASTER“ Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Paraiškos priimamos iki 2024-06-21  Konkursas Priemonės biudžetas 7 mln. Eur. (3 mln. Sostinės regionui, 4 mln. VVL regionui)   Tinkami pareiškėjai   APV (aukšta pridėtine verte) paremto brandaus inovacijų klasterio koordinatorius. APV paremtas brandus inovacijų klasteris – tai klasteris, kuris PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienai atitinka šiuos reikalavimus: 1) klasterio nariai vykdo bendras veiklas daugiau nei 5 metus; 2) turi ne mažiau kaip 5 nepriklausomus narius, dalyvaujančius klast... Plačiau

Parama užsienio investuotojams Lietuvoje

„TUI INVEST“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Paraiškos priimamos iki 2024-05-31 Konkursas Priemonės biudžetas 6 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Pareiškėjas yra užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ir kuris atitinka vieną iš šių sąlygų: yra MVĮ; yra didelė įmonė, kai ji bendradarbiauja su MVĮ.... Plačiau

Kviečiame teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams

Nacionalinė sporto agentūra skelbia 2024 m. kvietimą teikti paraiškas sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Projektams iš valstybės biudžeto šiais metais bus skiriama ne mažiau nei 4 milijonai eurų. Prioritetas bus taikomas projektams, kuriais siekiama sporto bazes atverti ir pritaikyti visuomenei. Prioritetas – atvirumas ir pritaikymas visuomenei Pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą  sporto bazių pagerinimo projektas – dokumentas, kuriame aprašoma laikina, ne nuolatinio pobūdžio juridinio asmens veikla, siekiant konkrečių, su sporto bazių pageri... Plačiau

Duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo skatinimas

„Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ Paraiškos priimamos iki 2024-02-29  Konkursas Priemonės biudžetas 6 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  70 000.00  Eur: iki  50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;     Remiama veikla       Naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas, naudojant atvirus duomenis Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vi... Plačiau

Parama netechnologinėms inovacijoms

„NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Paraiškos priimamos iki 2024-02-29  Konkursas Priemonės biudžetas 5 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  140 000.00  Eur: 1.            proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 eurų; 2.            originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 eurų; ... Plačiau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9