• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo skatinimas

„Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ Paraiškos priimamos iki 2024-02-29  Konkursas Priemonės biudžetas 6 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  70 000.00  Eur: iki  50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;     Remiama veikla       Naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas, naudojant atvirus duomenis Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vi... Plačiau

Parama netechnologinėms inovacijoms

„NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Paraiškos priimamos iki 2024-02-29  Konkursas Priemonės biudžetas 5 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  140 000.00  Eur: 1.            proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 eurų; 2.            originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 eurų; ... Plačiau

Paskelbtas kvietimas "Žaliasis eksperimentas"

Žaliasis eksperimentas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)   Projektų įgyvendinimo planai (toliau – PĮP) priimami iki 2024-01-31 17:00 Priemonės biudžetas 8 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.   Tinkami partneriai   MVĮ, mokslo ir st... Plačiau

Parama įmonių dalyvavimui tarptautinėse parodose

Expo galimybės (privatus sektorius) (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)   Paraiškos priimamos iki 2023 m. gruodžio 29 d. 17:00 Kvietimo biudžetas 5 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur. Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne maž... Plačiau

Parama Eko Inovacijoms

ECOINOVACIJOS  Projektų įgyvendinimo planai (toliau – PĮP) priimami iki 2023 m. spalio 12 d. 17:00. Konkursas Priemonės biudžetas 1 mln. Eur.   Tinkami pareiškėjai   Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės pramonės įmonės. Veikiančios vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Tinkami partneriai   Negalimi. Paramos dydis   Minimali paramos suma 15 000 Eur. Maksimali paramos suma 80 000 Eur. Paramos intensyvumas 50 % Remiama veikla   Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautini... Plačiau
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9