• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Gauta parama mokymams

Sėkmingai gautas finansavimas tarptautinei kompanijai UAB „CSD Inžinieriai", pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT +“. Įmonė siekdama konkurencingumo ir darbo našumo augimo, inicijavo projektą, skirtą esamų ir planuojamų įdarbinti darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimui. Projekto metu 30 darbuotojų bus suteiktos mokymų, tokių kaip kalbų biuro administravimo, specializuoti IT sistemų, konstrukcijų, tinklų, infrastruktūros projektavimo mokymai. Sėkmingai įgyvendintas projektas skatins įmonės darbuotojų produktyvumo, darbo našumo bei įmonės veiklos procesų tobulinimą, mažins klaidų ir sute... Plačiau

Finansavimas vadybos sistemoms

UAB „Consultus Magnus“ sėkmingai parengė paraišką statybos įmonei UAB „Statevus“ ir gavo finansavimą šioje įmonėje įdiegti ir sertifikuoti inovatyvias tarptautines vadybos sistemas - kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal OHSAS 18001standarto reikalavimus ir inovatyvų vadybos metodą - Subalansuotų rodiklių metodą BSC ("Balanced Scorecard"). Šių vadybos sistemų ir metodų įdiegimas padės įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, ženkliai padidins darbo našumą, suteiks įmonei konkurencingumo rinkoje, paskatins paslaugų eksport... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas įmonės eksporto skatinimo projektas

UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Consultus Magnus“ paslaugų eksporto pradžia”. Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-059. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 51 214,95 Eur, iš kurių 30 728,97 Eur sudarė ES struktūrinė parama. Projekto veik... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (IGEI) projektas

               UAB "Consultus Magnus" sėkmingai įgyvendino projektą "Lietuvos verslo konsultacijų, medienos, IT, statinių ir inžinerinių sistemų projektavimo įmonių verslo misija Gruzijoje". Projektas finansuojamas Všį "Versli Lietuva" įgyvendinamo projekto "Galimybės verslui kurtis ir plėstis" (projekto kodas VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001), finansuojamo ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K "Asis... Plačiau

ID SCAN Biometrinės technologijos

UAB „Consultus Magnus“ sėkmingai parengė paraišką Didžiosios Britanijos kompanijai „ID Scan Biometric Ltd“ ir gavo finansavimą šios įmonės filialui Lietuvoje įkurti. „ID Scan Biometric Ltd“ pagrindinė veikla – informacinių technologijų, pagrįstų biometriniais metodais, kūrimas valstybiniam, verslo sektoriui bei privatiems vartotojams. Įmonė užima ženklią dalį Jungtinės Karalystės biometrinių technologijų rinkos, yra sėkmingai įgyvendinusi ne vieną tarptautinį projektą, rinkai pateikusi daugybę techninių sprendimų, skirtų asmens dokumentų identifikavimui. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Li... Plačiau
1 | 2 | 3