• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Sėkmingai įgyvendintas įmonės eksporto skatinimo projektasUAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Consultus Magnus“ paslaugų eksporto pradžia”. Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-059.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 51 214,95 Eur, iš kurių 30 728,97 Eur sudarė ES struktūrinė parama.
Projekto veiklų pradžia – 2014 m. spalio 01 d.
Projekto pabaiga – 2015 m. rugsėjo 26 d.
 
Projekto metu įmonė dalyvavo 5 tarptautinėse parodose: Moldovoje, Baltarusijoje, Armėnijoje, Ukrainoje, Indijoje, kur pristatė savo teikiamas paslaugas. Parodose pavyko užmegzti daug naudingų kontaktų su potencialiais užsakovais, investuotojais. Parodų metu taip pat buvo įgyta informacijos apie užsienio šalių rinkas ir jų dalyvius. Ši informacija padės išvengti reikšmingų klaidų, nuspėti ir prognozuoti rinkos dalyvių veiksmus.
Naujų rinkų suradimas leis pradėti eksporto veiklas, o tuo pačiu padidinti įmonės pardavimų apimtis. Tai savu ruožtu leis padidinti įmonės konkurencingumą bei sudarys sąlygas naujų darbo vietų kūrimui.