• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Patirtis

100% mūsų įmonėje dirbančių specialistų turi aukštąjį išsilavinimą. Įmonėje dirbantys specialistai turi universitetinius bakalauro, magistro, mokslų daktaro laipsnius.

Mes parengėme daugiau nei 180 paraiškų ES struktūrinių fondų finansavimui gauti, bendras šių projektų biudžetas viršija 120 mln. eurų.

Mūsų rengti ir patvirtinti projektai pagal šias priemones:

Verslui kurti, plėtoti ir vystyti
(IntelektasLT, IntelektasLT+, Naujos galimybės, e-Verslas ir kt.)
78 projektai       40 mln. Eur.
Inočekiai LT 21 projektas 0,12 mln. Eur.
Švietimo ir mokslo ministerijos priemonės 20 projektų 5,6 mln. Eur.
Vietos veiklos grupių projektai 13 projektų 1,9 mln. Eur.
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas 15 projektų 1,7 mln. Eur.
Susisiekimas ir transportas 11 projektų 56,2 mln. Eur.
Verslui kaimo vietovėse kurti ir plėtoti  
(Parama verslo kūrimui ir plėtrai, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, kt.)
9 projektai 5,65 mln. Eur.
Aplinkosauga 6 projektai 2,1 mln. Eur.
Norvegijos ir Šveicarijos fondai 4 projektai 1,74 mln. Eur.
Intelektualios valdymo sistemos 2 projektai 2,9 mln. Eur.
Informacinė sauga 1 projektas 4,3 mln. Eur.


Be to,                        

Mes parengėme virš 30 projektų dokumentacijų kitoms tarptautinėms programoms/fondams (EUREKA, HORIZON, FP5, FP6, FP7, ITERREG, TEMPUS, PHARE, ERASMUS, NORDIC NEIGHBOUR PROJECT, Rytų Europos Partnerystės Programa ir kiti fondai) finansavimui gauti.

Mes administravome daugiau nei 33 ES struktūrinių fondų finansavimą gavusių projektus, bendras šių projektų biudžetas viršija 24 mln. eurų.

Mes parengėme daugiau nei 11 investicinių projektų.

Mes parengėme daugiau nei 25 galimybių studijas.

Mes atlikome daugiau nei 7 viešinimo sutartis.

Mes parengėme daugiau kaip 40 viešųjų pirkimų dokumentacijos rinkinių.


Klientams pageidaujant, atsiunčiame rengtų projektų sąrašą.