• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas "Žaliasis eksperimentas"

Žaliasis eksperimentas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
 
Projektų įgyvendinimo planai (toliau – PĮP) priimami iki 2024-01-31 17:00
Priemonės biudžetas 8 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.
 
Tinkami partneriai
 
MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.
Paramos dydis
 
 • Minimali paramos suma 50 000 Eur.
 • Maksimali paramos suma 500 000 Eur.
 • Maksimali suma patentavimo išlaidoms – 30 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas
 • 50 - 80 % moksliniams tyrimams (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
 • 25 - 60 % eksperimentinei plėtrai (priklausomai nuo įmonės dydžio ir ar yra partneris).
 • 85 % patentavimo išlaidos (tik pareiškėjas).
 
Remiama veikla
 
Inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas pramonės MVĮ. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir patentavimo veiklas.
 
Tinkamumo kriterijai
 
 • Projekto trukmė iki 30 mėn.
 • Visos projekto veiklos (ir pareiškėjo, ir partnerių) įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • Pareiškėjas ir partneris negali patirti sunkumų.
 • Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais), pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 proc., bet ne daugiau 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 •  
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos.
 2. MTEP ir susijusių paslaugų (skirtų tik MTEP veiklai) įsigijimo išlaidos (iki 50% visų projekto išlaidų).
 3. Trumpalaikio turto (medžiagų, inventoriaus, atsargų ir pan. produktų) įsigijimo išlaidos.
 4. MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, įrengimų, pastatų ir/ar patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (iki 50% visų projekto MTEP išlaidų).
 5. Įrangos nuomos išlaidos, pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (iki 10% visų išlaidų).
 6. Patentavimo veiklos išlaidos (de minimis pagalba, parama iki 30 000 €, gali patirti tik pareiškėjas, 85 proc. intensyvumas): Patentinių patikėtinių teikiamos su išradimų patentavimu susijusios paslaugos. Mokesčiai už išradimų patentavimą.
 7. Netiesioginės išlaidos. 7 proc.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!