• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama netechnologinėms inovacijoms

„NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS“
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
Paraiškos priimamos iki 2024-02-29  Konkursas
Priemonės biudžetas 5 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  140 000.00  Eur:
1.            proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 eurų;
2.            originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 eurų;
3.            prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 eurų.
 
1. projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs, atnaujins, registruos prekės ženklus (De minimis pagalba) – iki  70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 
2. projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas (tam tikrų kategorijų pagalba, suderinama su vidaus rinka) – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Remiama veikla
 
 
Netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.
Tinkamumo kriterijai
 
 1. Projekto veikla atitinka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos)  Koncepcijos nuostatas ir bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.    Projekto veiklų, pagal kurias numatoma skatinti investicijas į prekės ženklus, įmonės proceso, dizaino ir organizacines inovacijas, atitiktis Koncepcijai vertinama remiantis  projekte pateikta informacija.
 2. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 eurų.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!