• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama Eko Inovacijoms

ECOINOVACIJOS
 Projektų įgyvendinimo planai (toliau – PĮP) priimami iki 2023 m. spalio 12 d. 17:00. Konkursas
Priemonės biudžetas 1 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės pramonės įmonės. Veikiančios vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
Tinkami partneriai
 
Negalimi.
Paramos dydis
 
 • Minimali paramos suma 15 000 Eur.
 • Maksimali paramos suma 80 000 Eur.
Paramos intensyvumas 50 %
Remiama veikla
 
 1. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir sertifikavimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
 2. ekologinis projektavimas: numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape;
 3. ekologinis ženklinimas: numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.
Tinkamumo kriterijai
 
 • Projekto trukmė iki 24 mėn.
 • Visos projekto veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
 • Įmonė (kartu su susijusiomis įmonėmis) negali patirti sunkumų.
 • Įmonė (kartu su susijusiomis įmonėmis) turi turėti pakankamą de minimis likutį
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą pareiškėjo poreikiams, išlaidos.
 2. Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos (produkcijos ženklinimo išlaidos, įskaitant ženklinimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; ženklinamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui ženklinti, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; ženklinimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio ženklinimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos). Sertifikato ar ekologinio ženklinimo pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti.
 3. Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!