• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama dirbtinio intelekto, robotikos, blokų grandinės sprendimų kūrimui


DIRBTINIO INTELEKTO, BLOKŲ GRANDINĖS TECHNOLOGIJŲ, ROBOTIKOS PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO PRODUKTŲ IR SPRENDIMŲ KŪRIMAS
 
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
 • Pareiškėjas yra maža arba labai maža įmonė.
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu veikia ne ilgiau kaip 5 metus.
 • Pareiškėjas paraiškos pateikimo metu veikia ne trumpiau kaip 6 mėnesius (taikoma teikiant paraišką į antrą ir trečią stadiją)
 • Partneriai nėra galimi.
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 3 paraiškas vieno kvietimo metu.
Subsidijos tikslas ir skiriamas finansavimas
 • Skatinti startuolius ir atžalines įmones kurti dirbtinio intelekto (DI), blokų grandinės technologijų (BGT), robotikos procesų automatizavimo (RPA) produktus ir sprendimus.
 • Iš viso projektams bus paskirstyti 15 M €.
Subsidijuojama veikla
 • Preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija (pirma stadija) – sukuriamas skaitmeninio produkto prototipas, kuriam būdingas tik esminis funkcionalumas, be galutinių dizaino elementų.
 • Minimaliai gyvybingo produkto stadija (antra stadija) – sukuriama produkto versija, turinti galutinius dizaino elementus, siekiant testuoti ir išbandyti produktą (techninį efektyvumą ir tinkamumą rinkai, išskirtinumą tarp konkurentų, galimą paklausą ir galimybę monetizuoti).
 • Dalinė produkto tinkamumo rinkai stadija (trečia stadija) – produkto tobulinimas, jo funkcijų išplėtimas ir individualus pritaikymas klientams.
Subsidijos dydis*
 
Didžiausia galima projekto finansavimo suma 102 000 €:
–  Pirmai stadijai iki 20 000 €;
–  Antrai stadijai iki 66 000 €;
–  Trečiai stadijai iki 102 000 €.
 
Mažiausia galima projekto finansavimo suma 10 000 €.
* Taikomos de minimis reglamento nuostatos, t.y. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei suma negali viršyti 200 000 € per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.
 
Subsidijos intensyvumas
 
Iki 100% nuo tinkamų finansuoti išlaidų.
Tinkamumo kriterijai
 
 • Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Sostinės regione (Vilniaus apskrityje).
 • Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo  30 d.
Subsidijuojamos išlaidos
 
 • Įranga, įrenginiai ir kitas turtas, tiesiogiai susijęs su DI*, BGT** ir RPA*** produktų kūrimu (iki 20% projekto išlaidų):
 • Programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
 • Programinės įrangos licencijų ir/ar patentų įsigijimo išlaidos;
 • Programinės įrangos nuomos išlaidomis.
 • Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis):
 • Produktų ir paslaugų vystymas pirminėje brandos stadijoje prieš pritraukiant investicinį kapitalą;
 • Rinkos poreikių analizė;
 • Technologinės sprendimo koncepcijos rengimas;
 • Minimaliai gyvybingo produkto sukūrimas;
 • Produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimas.
* DI – specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir daro savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti.
** BGT – skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, kurioje saugomi visi vertę turintys duomenys, kuri yra decentralizuota ir veikia plačiame kompiuterių tinkle ir kurios įrašai saugomi duomenų blokuose, kurie tarpusavyje sujungti į vientisą duomenų blokų grandinę.
*** RPA – veiklos operacijų automatizavimas, naudojant robotus, kurie imituoja tam tikromis taisyklėmis paremtus ir į konkretų rezultatą orientuotus žmogaus darbus.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!