• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas pramonės įmonėms įsidiegti saulės elektrines

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI
 
Paraiškos priimamos iki 2023-02-28. Konkursas
Priemonės biudžetas 10 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė) – veikiančios ne Vilniaus apskrityje.
 
Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės pajamų.
 
Paramos dydis Maksimali paramos suma 300 000 Eur.
 
iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;
iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;
iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;
 
Remiama veikla
 
Tinkamumo kriterijai
 
 
 
 
 
Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)
 
 
 1. Projekto trukmė iki 24 mėn.
 2. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.
 3. Jei pareiškėjas yra didelė įmonė, jis turi būti atlikęs privalomąjį energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo administruojančiai institucijai ir papildomąjį energijos vartojimo auditą, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu.
 4. Jei pareiškėjas yra MVĮ, jis turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo administruojančiai institucijai.
 5. Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL- ne Vilniaus apskritis).
 6. Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su PĮP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.
   
Tinkamos finansuoti išlaidos Papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti - saulės elektrinės įrangos ir montavimo išlaidos:
 

Kreipkitės į mus ir mes padėsime Jums gauti paramą!