• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas klasteriams gauti paramą eksporto skatinimo veikloms

EXPO KLASTERIS
 
Paraiškos priimamos iki 2023-08-07 17:00 val.
Kvietimo biudžetas 4 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti viena iš verslo klasterio narių – MVĮ arba verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
 
Tinkami partneriai
 
Klasterių nariai - MVĮ.
 
Paramos dydis
 
 • Minimali paramos suma                170 000 EUR
 • Maksimali paramos suma              320 000 EUR.
Paramos intensyvumas
 • Iki 85 %  (1, 6 ir 7 išlaidų eilutės).
 • Iki 50 %  (2, 3, 4 ir 5 išlaidų eilutės).
Remiama veikla
 
Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).
 
Tinkamumo kriterijai
 
 1. Projekto trukmė iki 24 mėn.
 2. Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Jei pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo (įmonė), taip pat kai finansuojamos pareiškėjo ir (ar) projekto partnerių veiklos, vertinama pareiškėjo ir partnerių ar klasterio narių įmonių veiklos vykdymo vieta. Jei dėl įmonės veiklos pobūdžio įmonės veiklos vykdymo vieta nėra fiksuota ir tiksliai nustatoma (pvz., kai teikiamos informacinių technologijų, konsultavimo, rinkodaros ir pan. paslaugos), vertinama įmonės registracijos vieta ir ji laikoma įmonės veiklos vykdymo vieta.
 3. Įmonės turi turėti de minimis likutį.
 4. Verslo klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines.
 5. Ne mažiau negu 3 projekte dalyvaujantys klasterio nariai (MVĮ) veikia ne trumpiau kaip dvejus metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos ir kiekvieno jų metinės pajamos, gautos už pačių pagamintą produkciją, yra ne mažesnės kaip 120 000 eurų
 6. Pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties įgyvendinant eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklas.
Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius yra viena iš klasterį sudarančių MVĮ, pareiškėjas turi būti veikiantis ne trumpiau kaip dvejus metus, o jo pajamos iš eksporto veiklos pagal patvirtintą paskutinių ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi būti ne mažesnės kaip 120 000 Eur.
Jei pareiškėjas – klasterio koordinatorius, kuris yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai, pareiškėjas turi būti veikiantis ne trumpiau kaip dvejus metus ir įgyvendinęs ne mažiau negu 3 projektus tarptautiškumo skatinimo srityje per pastaruosius trejus metus iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.
 2. Klasterio narių ekspertų darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;
 3. Klasterio įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose), į kuriuos klasteris įstojo projekto įgyvendinimo metu, mokesčiai.
 4. Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu (iki 5 proc. biudžeto).
 5. E. rinkodaros priemonių, skirtų klasterio produkcijos žinomumui didinti, įsitraukimui į tarptautinius tinklus (klasterius) skatinti, išlaidos:
- klasterio interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos;
- e. rinkodaros turinio sukūrimo išlaidos (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas);
- e. rinkodaros diegimo e-priemonėse išlaidos (viešinimas internete (taip pat socialiniuose tinkuose, internetiniuose dienoraščiuose (angl. blogs), mobiliosios rinkodaros (SMS, MMS) priemonių įgyvendinimas)."
 1. Privalomiems informavimo apie projektą veiksmams išlaidos (iki 1 proc. biudžeto);
 2. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotą normą 7 proc. (projekto administratorių darbo užmokestis, prekių reikalingų projekto administravimui įsigijimas).

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!