• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas įmonėms gauti paramą

MVĮ ATSIGAVIMAS
 
Paraiškos priimamos iki 2023-02-20. Konkursas
Priemonės biudžetas 2,5 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo.
 
Pareiškėjo metinės pajamos, gautos už savo pagamintą produkciją, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūros, 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc.
Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Paramos dydis
Maksimali paramos suma antikrizinės veiklos valdymo veiklai 10 000 Eur.
Maksimali paramos suma MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo veiklai 5 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas
iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Remiama veikla
Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)
 
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 12 mėn.
 2. Projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (VVL- ne Vilniaus apskritis).
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos ir kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos.
 
*Antikrizinis valdymas – tai priemonių, kuriomis siekiama numatyti krizės pavojų, analizuoti jos simptomus, imtis priemonių neigiamoms krizės pasekmėms sumažinti, panaudoti krizės veiksnius tolesnei įmonės plėtrai, visuma.
*Antikrizinis veiklos valdymo procesas – tai visuma procedūrų, kurios atliekamos, siekiant pagerinti įmonės veiklą ir leisti jai išeiti iš krizinės padėties

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!