• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo skatinimas

„Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“
Paraiškos priimamos iki 2024-02-29  Konkursas
Priemonės biudžetas 6 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
Paramos dydis, intensyvumas Maksimali paramos suma  70 000.00  Eur:
iki  50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
 
 
Remiama veikla
 
 
 
Naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas, naudojant atvirus duomenis
Projektų veiklos gali būti įgyvendinamos Sostinės ir (arba) Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.
Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėn.;
Tinkamumo kriterijai
 
 1. Projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo ir kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų.
 2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus veikianti MVĮ, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000,00 eurų.
 3. Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojas bus priskirtinas prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių (vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI).
 4. Kartu su Paraiška įmonė pateikia analizę, kurioje pagrindžiama, kaip įgyvendinto projekto metu sukurtas inovatyvus sprendimas ir (ar) paslauga prisidės prie skaitmeninių technologijų naudojimo.
Tinkamos finansuoti išlaidos -projektą vykdančių darbuotojų DU išlaidos;
- tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos programinės įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
- su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, kurių pats projekto vykdytojas negali atlikti, pirkimo išlaidos;
-netiesioginės išlaidos – 7 proc. fiksuotoji norma.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!