• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Pramonės įmonėms kvietimas gauti paramą atsinaujinančių energijos išteklių įsidiegimui

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONĖS ĮMONĖMS
 
Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) – tokie atsinaujinantys neiškastiniai energijos ištekliai: vėjas, saulė, aeroterminiai, geoterminiai ir hidroterminiai ir vandenynų energijos ištekliai, hidroenergijos ištekliai, biomasė, sąvartynų dujos, nuotekų perdirbimo įrenginių dujos ir biodujos.
 
Paraiškas pateikti iki: 2017-12-15.
 
Priemonės tikslas:
sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą.
 
Remiama veikla:
AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.
 
Tinkamas pareiškėjas:
 • Labai maža, maža, vidutinė ir didelė PRAMONĖS ĮMONĖ;
 • Veikianti ne trumpiau kaip trejus metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur;
 
Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtina B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės veiklų.
 
Finansavimas:
 • Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - 15 000 Eur.
 • Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - 500 000 Eur.
 
Finansavimo intensyvumas – nuo 60 iki 80 proc.
 
Skirtas konkursinis biudžetas:
5 000 000 Eur (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)  ir  
5 000 000 Eur (didelėms pramonės įmonėms).
 
Projektai vykdomi be partnerių.
 
Įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos;
Projekto veikla turi būti pradėta ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos;
 
Projektų atranka: projektų konkurso vieno etapo būdu.
Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
 • Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis, palyginti su bendru pareiškėjo energijos sąnaudų balansu.
 • Vertinama, kokią bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso dalį sudarys energija, gaunama iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų. Kuo didesnis šis energijos sąnaudų santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui.
 • Skaičiuojama pagal formulę: Y=X1/X2, kur:
 • Y – santykis tarp energijos, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus ir bendro pareiškėjo energijos sąnaudų balanso;
 • X1 – energija, kurią planuojama gauti įdiegus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius gamybos pajėgumus;
 • X2 – bendras pareiškėjo energijos sąnaudų balansas.
 
Kreipkitės į mus - padėsime parengti paraišką ir gauti paramą.