• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas E-Komercijos modelis COVID-19

E-KOMERCIJOS modelis COVID-19
 
Kvietimas iki 2020 m. rugsėjo 20 d.
 
Kvietimo pavadinimas E-KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
Paramos tikslas Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.
Galimi pareiškėjai MVĮ, veikiančios ne trumpiau nei metus, vidutinės metinės pajamos iš savo pačios pagamintos produktų ar paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR
Paramos maksimali vertė Nuo 10 000 iki 50 000 EUR.
Finansavimo intensyvumas Iki 75 proc.
Remiamos veiklos E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:
 • klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba)
 • išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.
Tinkamos išlaidos
 • Programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
 • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos;
 • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos;
 • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Atrankos kriterijai
 • Pareiškėjo pajamų pokytis yra ne mažesnis negu 20 procentų arba prašomo finansavimo suma arba ne mažesnis negu prašomo finansavimo suma.
 • Viešųjų investicijų poveikis pareiškėjo pajamų augimo potencialui. (apyvartos augimas).
 • Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų
Planuojamas kvietimo biudžetas Skirta suma – 40 mln. EUR.