• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama technologinės plėtros projektams

Apie priemonę 

Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė skirta sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui vystyti bei skatinti prototipų kūrimą mokslo ir studijų institucijoje intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Priemonės tikslas

Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Finansuojamos veiklos

 • taikomieji moksliniai tyrimai;
 • eksperimentinė plėtra.

Skiriamas finansavimas:

 • mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai valstybės pagalbos nuostatos netaikomos (finansavimo intensyvumas 100 proc.);
 • įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms vykdančiomes ekonominę veiklą finansavimas yra de minimis pagalba (finansavimo intensyvumas 80 proc.).

Pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos

Partneriai

 Labai maža, maža ar vidutinė įmonė

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Projekto vertė - iki 100 000 eur. Finansavimo intesyvumas -nuo 80 iki 100 proc.