• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama pramonės įmonėms!

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI PRAMONEI LT+
 
Paraiškos priimamos iki 2017 m. sausio 25 d.
Priemonės biudžetas 13,6 mln. eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės.
 
Negalimi.
 
Paramos intensyvumas Labai mažoms ir mažoms įmonėms  – iki 80%
Vidutinėms įmonėms –iki 70%
Didelėms įmonėms –iki 60%
Paramos dydis Minimali paramos suma                 50 000 Eur
 
Maksimali paramos suma              500 000 Eur
 
 
Remiamos sritys
 
 1. AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse.
Tinkamumo kriterijai
 1. Įmonė veikia ne trumpiau kaip trejus metus
 2. Paskutinių dvejų finansinius metų apyvarta ne mažesnės negu 300 000 Eur
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas, išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams.