• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama Lietuvos - Lenkijos tarpregioniniam bendradarbiavimui

LIETUVOS LENKIJOS INTERREG PROGRAMA
 
Paraiškos priimamos iki 2023-04-28 17 val. Konkursas
Priemonės biudžetas 20,7 mln. Eur.
1 prioritetas. Aplinkos gerovės skatinimas. 6,2 mln. Eur.
2 prioritetas. Skatinti fizinę, emocinę ir kultūrinę gerovę. 10,3 mln. Eur.
3 prioritetas. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas. 4,2 mln. Eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos; viešosios įstaigos ir įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė; asociacijos; NVO; Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG).
 
Įstaigos, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė turi atitikti visus šiuos kriterijus:
 • jos įsteigtos konkrečiam tikslui tenkinti visuotinės svarbos poreikius, nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;
 • jie turi juridinio asmens statusą;
 • jas didžiąja dalimi finansuoja valstybė, regioninės ar vietos valdžios institucijos arba kitos viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos; arba yra tų institucijų ar įstaigų vykdoma valdymo priežiūra; arba turėti administracinę, valdymo ar stebėtojų tarybą, kurios daugiau kaip pusę narių skiria valstybė, regiono ar vietos valdžios institucijos arba kiti viešosios teisės reglamentuojami subjektai.
 
Teritorija: Lietuva: Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskritys.
Lenkija: Elko, Suvalkų ir Balstogės subregionai.
Tinkami partneriai
 
 • Privalomi bent 2 partneriai (įskaitant pareiškėją), bet ne daugiau 4 partnerių (įskaitant pareiškėją).
 • Partneriai privalo būti bent vienas iš LT ir vienas iš PL.
Paramos dydis
 
 • Minimali paramos suma 100 000 Eur
 • Maksimali paramos suma 1 000 000 Eur.
Paramos intensyvumas
 • 80 %
Remiama veikla
 
Bendra remiama sritis: pasienio bendruomenių gerovės gerinimas per pasienio bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir gamtos paveldo naudojimą.
 
Kvietimo prioritetai:
 1. Aplinkos gerovės skatinimas.
 2. Skatinti fizinę, emocinę ir kultūrinę gerovę.
 3. Vietos suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimas.
 
Tinkamumo kriterijai
 
 • Projektų trukmė iki 24 mėn.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 • Darbo užmokestis ir komandiruotės
 • Administracinės išlaidos
 • Išorinės paslaugos
 • Įranga
 • Statyba ir infrastruktūra (su išimtimis)
 • Paraiškos parengimo išlaidos 2250 eur.

Susisiekite su mumis +370 685 48 056 arba info@consultusmagnus.com ir mes padėsime Jums gauti paramą!