• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

MTEPI įmonės gali gauti paramą darbuotojų apmokymams užsienyje

INOMOKYMAI
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Įmonės vykdančios MTEPI veiklas.
 
Nėra.
 
Paramos intensyvumas Iki 50 % didelėms įmonėms. (60 % neįgaliesiems).
Iki 60 % vidutinėms įmonėms. (70 % neįgaliesiems).
Iki 70 % labai mažoms ir mažoms įmonėms.
 
Paramos dydis Minimali paramos suma                 -
 
Maksimali paramos suma              100 000 Eur. 14 481 Eur. vienam darbuotojui
 
Remiamos sritys
 
 1. Įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose/įmonėse.
Tinkamumo kriterijai
 1. Projekto trukmė iki 6 mėn.
 2. Pareiškėjo vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.
 3. Veiklos turi būti vykdomos ne Lietuvos Respublikoje.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Mokymo paslaugų išlaidos bei mokymų medžiagos ir reikmenys.
 2. Mokomų darbuotojų kelionių į užsienį išlaidos.
 3. Mokomų darbuotojų apgyvendinimo išlaidos.
 4. Darbo užmokesčio išlaidos apmokomiems asmenims už valandas, kurias jie dalyvauja mokyme.
 5. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotą normą.

Paraiškos priimamos iki 2016 m. gruodžio 12 d. Kreipkitės į mus - padėsime parengti paraišką.