• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Gaukite paramą verslo pradžiai kaimo vietovėse. Nereikia nuosavo indėlio!

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE

PARAIŠKŲ SURINKIMAS: 2016-11-02 - 2016-12-16
 
Tinkami pareiškėjai Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus:
- veiklą pradedantis (registravęs individualią veiklą ne ilgiau kaip 6 mėnesius) fizinis asmuo;
- naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo (iki 6 mėn.);
-naujai įsteigta viešoji įstaiga (socialinio verslo kūrimo atveju).
 
Paramos  intensyvumas Iki 100  proc.
Paramos dydis
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti:
 • 40 000 Eur
   
 
Remiama veikla   Parama teikiama ne žemės ūkio ekonominei veiklai.
Tinkamumo kriterijai
1) Pareiškėjas (kaimo gyventojas arba įmonė)  yra registruotas kaimo vietovėje.
2) pareiškėjas turi atitikti labai mažos įmonės statusą.   
3) Pareiškėjas (juridinis asmuo) yra savarankiška įmonė.
4) Nekilnojamasis turtas į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą,
pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais.
5) Pastatų, statinių ir (arba) patalpų nuomos ar kito teisėto naudojimosi jais sutartis,
sudaryta ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, VĮ Registrų centre turi būti įregistruota iki paraiškos pateikimo dienos.
6) Jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai.
12) Jei projekte numatyta vykdyti licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, pareiškėjas licenciją, leidimą pateikia Agentūrai.
13) Ne mažiau kaip 80 proc. projekto veiklai įgyvendinti kuriamų naujų darbo vietų bus sukurta kaimo gyventojams.
14) Nuo paraiškos pateikimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir ne trumpiau kaip pirmus trejus projekto kontrolės laikotarpio metus nekeisti paramos gavėjo nuosavybės ir valdymo teisių (akcijų, pajų, balsavimo teisių).
 
Tinkamos finansuoti išlaidos 1. gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis
remontas.
2. naujos technikos ir įrangos įsigijimas;
3. kompiuterinė, speciali programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar procesų valdymui;
3. verslo infrastruktūros kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
4. bendrosios išlaidos (konsultavimas, projektavimas) – iki 2200 Eur.

Kreipkitės į mus - suskaičiuosime konkursinius balus, padėsime parengti verslo planą ir kitą dokumentaciją.