• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Sėkmingai įgyvendintas įmonės eksporto skatinimo projektas

UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Consultus Magnus“ paslaugų eksporto pradžia”. Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-059. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – 51 214,95 Eur, iš kurių 30 728,97 Eur sudarė ES struktūrinė parama. Projekto veik... Plačiau

Sėkmingai įgyvendintas įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (IGEI) projektas

               UAB „Consultus Magnus” sėkmingai įgyvendino projektą „Lietuvos verslo konsultacijų, medienos, IT, statinių ir inžinerinių sistemų projektavimo įmonių verslo misija Gruzijoje”. Projektas finansuojamas Všį „Versli Lietuva“ įgyvendinamo projekto „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ (projekto kodas VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001), finansuojamo ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Asistentas-3&... Plačiau

ID SCAN Biometrinės technologijos

UAB „Consultus Magnus“ sėkmingai parengė paraišką Didžiosios Britanijos kompanijai „ID Scan Biometric Ltd“ ir gavo finansavimą šios įmonės filialui Lietuvoje įkurti. „ID Scan Biometric Ltd“ pagrindinė veikla – informacinių technologijų, pagrįstų biometriniais metodais, kūrimas valstybiniam, verslo sektoriui bei privatiems vartotojams. Įmonė užima ženklią dalį Jungtinės Karalystės biometrinių technologijų rinkos, yra sėkmingai įgyvendinusi ne vieną tarptautinį projektą, rinkai pateikusi daugybę techninių sprendimų, skirtų asmens dokumentų identifikavimui. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Li... Plačiau

Kintų bažnyčia

UAB „Consultus Magnus“ sėkmingai parengė paraišką unikalaus kultūros paveldo objekto - Kintų buvusios liuteronų bažnyčios restauracijai  ir pritaikymui visuomenės reikmėms. Projekto metu planuojama restauruoti Kintų bažnyčios pastatą, siekiant užkirsti kelią pastato sunykimui ir užtikrinti pastato ilgaamžiškumą. Atlikus pagrindinius stogo, pamatų, cokolio, fasado sienų tvarkybos  darbus, bus įrengtos žaibosaugos, šildymo sistemos,  pastatas bus pritaikytas visuomenės poreikiams: bažnyčioje vyks mokymai,  kultūriniai, muzikos,  bendruomeniniai renginiai. Projekto metu, taip pat bus vykdomi mokymai apie kultū... Plačiau

Naujos Galimybės

UAB „Consultus Magnus“ sėkmingai parengė paraišką jaunai kompanijai UAB „Ars LAB“ ir gavo finansavimą šios įmonės dalyvavimui tarptautinėse parodose. UAB „Ars LAB“ atlikusi sėkmingus mokslinius tyrimus, sukūrė naują produktą: e-nosis, (PERES) užuodžiantį kvapus ir galintį identifikuoti maisto produktų šviežumą. Įmonės tikslas - sėkminga šio produkto realizacija pasaulyje. Projekto metu įmonė dalyvaus specializuotose parodose užsienyje, kuriose pristatys savo produktą. Įmonė vyks į Brazilijoje, Rusijoje, Kinijoje, JAV, Vokietijoje, D. Britanijoje vyksiančias tarptautines parodas. Projekto dėka, įmo... Plačiau
1 | 2 | 3