• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama tiesioginių vidaus investicijų skatinimui ir naujų darbo vietų kūrimui

UAB "Consultus Magnus" kviečia įmones pasinaudoti galimybe gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Invest LT-2".

Pagal priemonę "Invest LT-2" finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
-darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
-vidinių inžinerinių tinklų įrengimo, pastatų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos. Rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jeigu rekonstravimas ir kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir nežaloja paveldo objektų vertingųjų savybių;
-baldų įsigijimo išlaidos;
-kompiuterinės įrangos įsigijimo, finansinė nuomos (lizingo) išlaidos;
-standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams išlaidos;
-įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimo, finansinė nuomos (lizingo) išlaidos;
-darbuotojų, įdarbintų tiesiogiai įgyvendinant investicijų projektą, specialiojo mokymo išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
-prisijungimo prie inžinerinių tinklų paslaugos pirkimo išlaidos;
-žemės nuomos išlaidos;
-pastatų, patalpų nuomos išlaidos;
-tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų įrengimų, įrangos nuomos išlaidos.

Mažiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 700.000,00 Lt.

Didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 10.000.000,00 Lt.

Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas:
-iki 30 procentų vidinių inžinerinių tinklų įrengimo, pastatų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidoms;
-iki 50 procentų tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės įrangos įsigijimui ir jos finansinei nuomai (lizingui), standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimui, įskaitant jos programavimui ir (ar) konfigūravimui įmonės poreikiams;
-iki 50 procentų tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimui, finansinei nuomai (lizingui);
-iki 50 procentų darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidoms;
-25-45 procentai priklausomai nuo įmonės dydžio + 10 procentų, kai mokymas suteikiamas neįgaliems ar palankių sąlygų neturintiems darbuotojams - darbuotojų specialiojo mokymo organizavimo paslaugų pirkimui;
-iki 50 procentų žemės, pastatų, patalpų, tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų įrengimų, įrangos nuomos išlaidoms;
-iki 50 procentų prisijungimo prie inžinerinių tinklų paslaugos pirkimo išlaidos.

Paraiškos pagal priemonę "Invest LT-2" teikiamos iki 2013 m. birželio 27 dienos.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis tel.: 8-685-48056, 8-5-2728439 el. paštu: info@consultusmagnus.com