• Individualus požiūris
    Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
  • Profesionalumas
    Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
  • Kompetencija
    Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
  • Vertybės
    Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Gaukite paramą energijos vartojimo auditui atlikti. Paraiškos priimamos.

Tinkamas pareiškėjas: Pramonės įmonės iki 250 darbuotojų (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės). Didelės įmonės, jei kartu atlieka energijos vartojimo auditą pagal Direktyvą 2012/27/ES. Pareiškėjo metinė apyvarta už paskutinius 2 metus - ne mažiau 579 240 EUR.

Parama skiriama:
  • Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse, kuris turi būti tiesiogiai susijęs su pramonės įmonės numatomomis (planuojamomis) vykdyti investicijomis.
Paramos dydis:
  • labai mažoms ar mažoms pramonės įmonėms – 20 000 Eur.
  • vidutinėms ar didelėms pramonės įmonėms – 30 000 Eur.
Paramos intensyvumas:
  • Iki 70% labai mažoms ir mažoms įmonėms.
  • Iki 60 % vidutinėms įmonėms.
  • Iki 50% didelėms įmonėms.

Paraiškos jau priimamos. Terminas - iki 2015 m. lapkričio 3 d.

Susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime gauti paramą!