• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Tinkami pareiškėjai   Tinkami partneriai Savivaldybių administracijos, asociacijos.   Biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina biudžetinė įstaiga, asociacijos.   Paramos intensyvumas Iki 85%   Paramos dydis Minimali paramos suma                 29 000 Eur.   Maksimali paramos suma              290 000 Eur.   Remiamos sritys   ... Plačiau

Žuvų perdirbėjai gali teikti paraiškas

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimu užsiimančios ar ketinančios užsiimti įmonės jau gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą.   Nuo gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose renkamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Šiam paraiškų rinkimui skirta 6 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.   Parama nedidelėms perdirbimo įmonėms   Investicijoms į žuvin... Plačiau

NMA renka paraiškas ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Remiama veikla Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio ekonominei veiklai. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių. * Dalis veiklų nėra remiama. Paraiškų pridavimo terminas - 2015 m. gruodžio 14 d.  Galimi pareiškėjai Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, kuris atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus: - ūkininkas; - kaimo gyventojas; - privatus juridinis asmuo.   Tinkamumo gauti paramą pagrindinės sąlygos ir reikalavimai Pareiškėjas yra registruotas kaimo vietovėje. 2014 m. įmonės pajamos turi būti ne mažesnės nei 8.128 Eur.... Plačiau

INVEST LT+ siekia skatinti užsienio investuotojų darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimą.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai  Invest LT+“. Priemonės tikslas – skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Priemonės biudžetas iš viso – 11,58mln. EUR. Šio kvietimo biudžetas – 2,5mln.EUR. Pridavimo terminas – 2016-01-08 Reikalavimai projektams Investuotojo privačių... Plačiau

Paskelbti nauji programos „HORIZONTAS 2020“ kvietimai rengti projektus

2015 m. spalio 13 d. Europos Komisija patvirtino programos „Horizontas 2020“ naująsias 2016–2017 m. darbo programas. Pagal naujųjų darbo programų kvietimus teikti paraiškas planuojama investuoti beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Paskelbtas net 51 kvietimas teikti paraiškas įvairiose sritys –  nuo transporto, energetikos, kosmoso, nanotechnologijų, informacinių ir ryšių technologijų iki žemės ūkio ir daugelio kitų sričių. Plačiau
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13