• Individualus požiūris
  Asmeniškas bendravimas ir dėmesingumas kiekvieno kliento poreikiams ir problemoms.
 • Profesionalumas
  Patyrusių, kūrybingų ir dėmesingų  specialistų komanda.
 • Kompetencija
  Nuosekli pagalba nuo verslo idėjos gimimo iki jos realizavimo.
 • Vertybės
  Jaučiamės atsakingi už savo aplinką, todėl siekiame savo darbais teigiamai prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo.

Parama kultūros paveldo objektų tvarkymui

AKTUALIZUOTI VIEŠĄJĮ IR PRIVATŲ KULTŪROS PAVELDĄ
 
Paraiškos priimamos iki 2017 10 04
Kvietimo biudžetas 11,87 mln. eur.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Tinkami partneriai
Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
 
Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.
 
Paramos intensyvumas Paminklams – iki 80 proc.;
Valstybės ir savivaldybių saugomiems objektams – iki 75 proc.;
Kitiems kultūros paveldo objektams – iki 70 proc.
 
Paramos dydis Maksimali paramos suma              700 000 Eur.
 
Remiamos sritys
 
 1. Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai.
Tinkamumo kriterijai
 1. Objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.
 2. Būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t.y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus
 3. Turi būti parengtas investicijų projektas su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva (taikoma, kai po projekto įgyvendinimo bus teikiama viešoji paslauga).
 4. Turi būti parengtas verslo planas (taikoma, kai po projekto įgyvendinimo bus teikiama ne viešoji paslauga).
 5. Privalomas tvarkybos darbų projektas.
 6. Privalomas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus.
 7. Turi būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.
Tinkamos finansuoti išlaidos
 1. Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų – taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektavimo, ekspertizės atlikimo, remonto, avarinės grėsmės pašalinimo, restauravimo ir konservavimo išlaidos, išskyrus tokias konservavimo išlaidas, kurios skirtos kultūros paveldo statinio (jo dalių) užkonservavimui, kai nustojama juo naudotis arba uždraudžiami jame vykdomi darbai.
 2. Projekto administravimo išlaidos.

Kreipkitės į mus ir mes padėsime Jums gauti paramą!